Förskolekontoret

Förskolekontoret, Trädgårdsgatan 2

Förskolekontoret, Trädgårdsgatan 2

Förskolekontoret arbetar med ärenden som rör kö, placering och avgifter till förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och fritidshem. Personaldministration, skolutveckling och ekonomi för kommunala förskolan är andra arbetsområden.

Har du frågor som rör förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kontaktar du kommunens kontaktcenter. Kommunvägledarna på kontaktcenter kan vid behov hjälpa dig att få kontakt med rätt handläggare på förskolekontoret.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00