Förskolekontoret

Förskolekontoret arbetar med ärenden som rör kö, placering och avgifter till förskola och fritidshem. 

Förskolekontoret, Trädgårdsgatan 2

Förskolekontoret, Trädgårdsgatan 2

Personaldministration, skolutveckling och ekonomi för kommunala förskolan är andra arbetsområden.

Har du frågor som rör förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kontaktar du kommunens kontaktcenter. Om ditt ärende behöver besvaras av en handläggare på förskolekontoret förmedlar kommunvägledarna dina kontaktuppgifter till oss. Sedan kontaktar vi dig via telefon eller e-post.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor