Förskolekontoret

Förskolekontoret, Trädgårdsgatan 2

Förskolekontoret, Trädgårdsgatan 2

Förskolekontoret arbetar med ärenden som rör kö, placering och avgifter till förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och fritidshem. Personaldministration, skolutveckling och ekonomi för kommunala förskolan är andra arbetsområden.

Har du frågor som rör förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kontaktar du i första hand kommunens kontaktcenter. Kommunvägledarna på kontaktcenter kan vid behov hjälpa dig att få kontakt med rätt handläggare på förskolekontoret. Handläggarna har telefontid mellan klockan 10 och 12 måndag till fredag.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00