Ansök eller säg upp plats

Förskola och pedagogisk omsorg

Du ansöker om plats via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan via vår e-tjänst gäller oavsett om du önskar fristående eller kommunal verksamhet för ditt barn.

Du avslutar ditt barns placering via appen Tieto Edu. Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkom till förskolekontoret. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. Detta gäller kommunal förskola.

När ditt barn erbjudits en plats

Om du sökt en plats med vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka kommer du att få lämna in ett sysselsättningsintyg i samband med att du tackar ja till platsen.

Läs om sysselsättningsintyg

Fritidshem

Ansökan görs via Barn och utbildnings e-tjänst. Besked om plats skickas sedan ut via e-post om du angett en e-postadress i vår e-tjänst. Annars skickas beskedet hem till dig med brev.

Du avslutar ditt barns placering via appen Tieto Edu. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkom till förskolekontoret.

Ansök via blankett vid exempelvis skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings e-tjänst. Använd istället blankett för att ansöka. Du ska också använda blankett om:

  • du är från ett land inom EU och inte kommer att få svenskt personnummer
  • du är asylsökande med LMA-kort.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00