Ansök eller säg upp plats

Förskola och pedagogisk omsorg

Du ansöker och säger upp plats via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan via vår e-tjänst gäller oavsett om du önskar fristående eller kommunal verksamhet för ditt barn.

Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkom till förskolekontoret. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. Gäller kommunal förskola.

Fritidshem

Ansökan görs via Barn och utbildnings e-tjänst. Besked om plats skickas sedan ut via e-post om du angett en e-postadress i vår e-tjänst. Annars skickas beskedet hem till dig med brev.

Om platsen inte längre behövs måste den sägas upp via e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkom till förskolekontoret.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00