Ansök eller säg upp plats

Du har möjlighet att ansöka om, byta eller säga upp platsen för ditt barn till Uddevalla kommuns förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem via kommunens e-tjänster. Här ser du hur din ansökan handläggs.

Ett flödesschema som visar processen som finns i text på sidan.

Du anmäler ditt barn till Uddevalla kommuns förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem via kommunens e-tjänst.

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum. Ansök gärna senast fyra månader innan önskad start.

Ansökan gäller vid ansökan till fristående eller kommunal verksamhet för ditt barn.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings e-tjänst. Använd istället blankett för att ansöka. Du ska också använda blankett om:

  • du är från ett land inom EU och inte kommer att få svenskt personnummer
  • du är asylsökande med LMA-kort.


Vi tar emot din ansökan. Din ansökan registreras och eventuell förtur läggs in. Din ansökan får ett ködatum som tillsammans med eventuell förtur blir utgångspunkt för ditt barns plats i kön. Läs mer om förtur i regelverket.

Lediga platser fördelas utifrån köordningen.


Du kommer att informeras via e-post eller brev när det finns ett erbjudande att svara på.

Du kan välja att antingen tacka ja eller nej. Har du tackat ja till en plats vid förstahandsvalet tas barnet bort från kön.

Tackar du nej till förstahandsvalet tas barnet bort ur kön. Om du blivit erbjuden plats på ditt förstahandsval och väljer att flytta fram erbjudet placeringsdatum är det samma som att tacka nej till platsen och barnet förlorar sin plats i kön.

Väljer du att tacka ja eller nej till ett alternativ till förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar i kön med bibehållen plats i väntar på sitt förstahandsval.

Du ska lämna ett sysselsättningsintyg

  • när du får ett platserbjudande med vistelsetid över 15 timmar samt
  • när du utökar tiden till över 15 timmar i veckan för ditt barn.

Läs mer om sysselsättningsintyg


Om du vill ändra önskat startdatum eller lägga till andra köalternativ i din ansökan måste du göra en ny ansökan.

I e-tjänsten väljer du "Förskola och skolbarnsbarnomsorg" - "Ansökan barnomsorg". Observera att när du gör en ny ansökan måste du ange samtliga köalternativ som du önskar, inte bara det alternativet du vill lägga till.

Ditt ködatum (ansökningsdatum) bibehålls när du gör en ny ansökan.


Du avslutar ditt barns placering via appen Edlevo. Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkom till förskolekontoret. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte nyttjas. Detta gäller kommunal förskola och fritidshem. Uppsägning av plats i fristående verksamhet görs direrkt till den fristående enheten.

Förslag på sidor