Tid och schema i förskolan

För att du ska betala rätt avgift och för att förskolan ska vara rätt bemannad och veta hur många måltider som ska lagas behöver kommunen få in rätt information från dig. Det är information om rätt vistelsetid, aktuella schematider och (eventuellt) ett sysselsättningsintyg.

Vistelsetid och schematid, vad är skillnaden?

Vistelsetiden är de antal timmar som ditt barn får vara i verksamheten: max 15 timmar alternativt över 15 timmar. Läs mer om vistelsetid i våra regler

Schematid är de veckoscheman som du lämnar in via appen Edlevo.

Om ditt barn behöver gå upp eller ner i tid på förskolan/ i pedagogisk omsorg

Det är viktigt att kommunen vet vilka tider ditt barn är i verksamheten. Dels är det viktigt för att du ska betala rätt avgift och dels för att förskolan ska vara rätt bemannad och veta hur många måltider som ska lagas. För att vi ska få in rätt uppgifter behöver du göra följande:

  1. Meddela ändringar i vistelsetid via en e-tjänst
  2. Lägg in schemat i appen Edlevo
  3. Lämna in ett sysselsättningsintyg om vistelsetiden ändras från 15 timmar/vecka till mer än 15 timmar/vecka

1. Meddela ändring av vistelsetid via e-tjänst

När ditt barn behöver gå upp eller ner i vistelsetid på grund av din sysselsättning meddelar du som vårdnadshavare detta två veckor i förväg via kommunens e-tjänst ”ändring av vistelsetid”.

2. Ändra schemat i Edlevo

Det är viktigt att du meddelar barnets aktuella schema via appen Edlevo för att rätt antal personal ska vara på plats när barnen är i förskolan.

3. Skicka in sysselsättningsintyg

Du ska även lämna in ett aktuellt sysselsättningsintyg via kommunens e-tjänst om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar/vecka.

Sysselsättningsintyget får inte vara äldre än en månad när det lämnas in.

Förslag på sidor