Avgifter och regler förskola och fritidshem

Uddevalla kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Fristående verksamheter beslutar själva om sina föräldraavgifter.

Pappa barn

Avgifter och regler för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Uddevalla kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Läs mer om regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer om regler och avgifter för fritidshem

 

Rättviseroboten

Avgiftskontroll för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Uddevalla kommun genomför årligen en retroaktiv avgiftskontroll av de familjer som har haft kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem/fritidsklubb. De inkomstuppgifter familjerna lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Läs mer om avgiftskontroll

Avgifter och regler för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem

Fristående förskola och pedagogisk omsorg drivs av någon annan än kommunen (bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller en en­skild individ).

De flesta lagar/regler/läroplan/styrdokument är gemensamma för både den kommunala och den fristående verksamheten. Fristående verksamheter beslutar själva om sina föräldraavgifter. Dessa får dock inte överstiga maxtaxa.

Kontakta respektive fristående förskola/dagbarnvårdare/fritidshem för mer information.

Förslag på sidor