Hog, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Hog 1:1 m.fl.
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Yta: Cirka 15 hektar
Diarienummer: PLAN.2020.2701
Kommundel: Resteröd
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse i form av villor och parhus inom planområdet.

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked 2020-01-07.
 • Sammanslagning av separat planarbete för Resteröds-Strand 2:6 med detaljplan för Hog 1:1 på begäran av fastighetsägarna.
 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-13 § 414 om samråd.
 • Kungörelse om samråd i tidning och brevutskick till sakägare.
 • Samråd 2023-01-20 till 2023-02-17.
 • Planförslaget har reviderats och samrådsredogörelsen har genomförts.
 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-01-23 § 6 om granskning
 • Granskning 2024-02-05 till 2024-03-04

Just nu pågår granskning

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Hog 1:1 m.fl. är ute på granskning under tiden
5 februari till 4 mars. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Handlingar finns längre ner på denna sida.

Granskningsmöte

Tisdagen 2024-02-06 klockan 17:00 – 18:30 kommer Uddevalla Kommun att ha ett granskningsmöte med allmänheten i Stadshuset på Varvsvägen 1.
Ingen anmälan behövs.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska senast inkomma 2024-03-04.

Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se

Tidplan för fortsatt planarbete

 • Granskning: Vinter 2024
 • Antagande: Vår 2024
 • Laga kraft: Tidigast sommar 2024
En bild som visar att planen är på granskning

Planen är på granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringsbild över området

Orienteringsbild över området

Drönarbild

Drönarbild

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Resteröds-Strand 2:6

MUR Resteröds-Strand 2-6_180525.pdf Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Hog 1:1

MUR Hog 1-1_220928.pdf Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor