Hog, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Hog 1:1 m.fl.
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Yta: Cirka 15 hektar
Diarienummer: PLAN.2020.2701
Kommundel: Resteröd
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse i form av villor och parhus inom planområdet.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2020-01-07.
  • Sammanslagning av separat planarbete för Resteröds-Strand 2:6 med detaljplan för Hog 1:1 på begäran av fastighetsägarna.
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-13 § 414 om samråd.
  • Kungörelse om samråd i tidning och brevutskick till sakägare.
  • Samråd 2023-01-20 till 2023-02-17.
  • Planförslaget har reviderats och samrådsredogörelsen har genomförts.
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-01-23 § 6 om granskning
  • Granskning 2024-02-05 till 2024-03-04

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: Vår 2024
  • Laga kraft: Tidigast sommar 2024
En bild som visar att planen revideras efter granskning

Planen revideras efter granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringsbild över området

Orienteringsbild över området

Drönarbild

Drönarbild

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Resteröds-Strand 2:6

MUR Resteröds-Strand 2-6_180525.pdf Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Ikon dokument/fil

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Hog 1:1

MUR Hog 1-1_220928.pdf Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor