Hog, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Hog 1:1 mfl.
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 15 hektar
Diarienummer: PLAN.2020.2701
Kommundel: Resteröd

Planinformation

Syftet med planen är att pröva om området är lämpligt för uppförande av bostäder i form av villor, flerbostadshus samt offentlig service genom förskoleverksamhet i området.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2020-01-07
  • Sammanslagning av separat planarbete för Resteröds-Strand 2:6 på begäran
  • Planarbetet är i uppstartsfasen där information samlas in för att ta fram planförslag.
Planen har fått plantillstånd och förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringsbild över området

Orienteringsbild över området

Flygbild över området

Flygfoto med preliminär markering av planområde

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00