Hog, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Hog 1:1 m.fl.
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Yta: Cirka 15 hektar
Diarienummer: PLAN.2020.2701
Kommundel: Resteröd
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse i form av villor och parhus inom planområdet.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2020-01-07.
  • Sammanslagning av separat planarbete för Resteröds-Strand 2:6 med detaljplan för Hog 1:1 på begäran av fastighetsägarna.
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-13 § 414 om samråd.
  • Kungörelse om samråd i tidning och brevutskick till sakägare.
  • Samråd 2023-01-20 till 2023-02-17.

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: Höst 2023
  • Antagande: Vintern 2023/2024
  • Laga kraft: Tidigast våren 2024
En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringsbild över området

Orienteringsbild över området

Flygbild över området

Flygfoto med preliminär markering av planområde

Förslag på sidor