Lägenhetsregister

Du som äger ett flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska lämna in uppgifter till lägenhetsregistret vid nybyggnad och vid förändringar. Det gör du genom att skicka uppgifterna till kommunen, som granskar och skickar vidare till Lantmäteriets nationella lägenhetsregister.

När ska du lämna in uppgifter?

När det närmar sig inflyttning, det vill säga, en till två månader innan inflyttning är det dags att registrera bostadsuppgifter. Vi kan inte registrera uppgifter förrän byggnaden är klar, därför är det ingen idé att lämna in uppgifterna för tidigt. Du kan däremot gärna kontakta oss innan bygglovet är godkänt, så att vi är överens om lägenheternas numrering. På så sätt slipper vi felaktiga lägenhetsnummer i bygglovet.

Hur lämnar du in?

Skicka in dina uppgifter till oss via e-post till:
lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

Märk din e-post med "uppgifter till lägenhetsregistret" och uppge fastighetsbeteckning när du kontaktar oss. Alla handlingar du skickar in är offentliga. Tänk på att inte skicka med några personuppgifter.

Vilka uppgifter ska lämnas in?

Uppgifter som du ska skicka in:

  • Fastighetsbeteckning
  • Belägenhetsadress
  • Bostadsyta
  • Antal rum
  • Typ av kök, till exempel kök eller kokvrå
  • Typ av bostad, till exempel vanlig bostad, studentbostad eller specialbostad.
  • Bygglovsritningar som styrker dina uppgifter.
  • Om bostaden har flera lägenheter ska du också bifoga fasad- och planritningar där lägenhetsnummer framgår. På så sätt kan vi bedöma att numreringen blivit rätt.  

Lägenhetsnumrering

Om du äger ett bostadshus med flera lägenheter ska du lämna in ett förslag till lägenhetsnumrering. Förslag till numrering görs utifrån Lantmäteriets information om lägenhetsnummer:
>>Information om lägenhetsnummer, Lantmäteriets webbplats

Läs "Lantmäteriets exempel på numrering", som du hittar via länken ovan, innan du lämnar in förslag till numrering. Kommunen beslutar sedan vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla och om nya adresser när det behövs.

I tabellen ser du de lägenhetsuppgifter vi önskar som ett förslag på hur du kan lämna in uppgifterna.

Fastighet

Adress

Lägenhets
nummer

Bostads
area

Antal rum

Kökstyp

Kategori

Gem. kök

Stadskärnan 1:3

Storgatan 1

1001

65

2

Kök

Vanlig bostadslägenhet

-

Stadskärnan 1:3

Storgatan 1

1002

25

1

Kokskåp

Studentlägenhet

JA

Stadskärnan 1:3

Storgatan 1

1101

25

1

Kokskåp

Studentlägenhet

JA

Stadskärnan 1:3

Storgatan 1

1102

79

3

Kök

Specialbostad för äldre 

NEJ

Mer om lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Uppgifterna du rapporterar till lägenhetsregistret blir del av statistik om hushåll och bostäder. Förväxla inte det nationella lägenhetsregistret  med bostadsrättsföreningarnas eller fastighetsägarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.


Förslag på sidor