Störande lukt, information för företagare

Matos, tobaksrök, soplukt, avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande när de tränger in i bostaden. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Lukter i hyreshus kan komma från andra lägenheter, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger, i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Orsaker till luktproblem

  • Stängda friskluftsventiler
  • Otäta ventilationskanaler
  • Felaktig installation av köksfläkt
  • Otätheter i huset
  • Trapphus (lukt från andra lägenheter, sopnedkast mm)
  • Lukt utifrån
  • Lukt inifrån (fukt- och mögel, uttorkat vattenlås mm)

Öppna friskluftsventiler

För att undvika luktstörningar är det viktigt med god ventilation i bostäderna. För en fungerande ventilation är det viktigt att friskluftsventilerna i bostaden är öppna. När det gäller matos ska man undvika att öppna fönstret i köket vid matlagning. Annars kan matos spridas till den övriga lägenheten och till grannarna.

Undersökning

En undersökning om störande lukt bör ge svar på vad det är som luktar och hur den kommer in i bostaden. Det är alltid nödvändigt att kontrollera att bostadens ventilation är korrekt utformad och fungerar väl. I undersökningen kan det också vara nödvändigt att använda sig av exempelvis röktester och/eller spårgasundersökningar.

Är du privatperson och har problem med störande lukt?

Störande lukt för privatpersoner>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor