Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Tycker du att du har engagemang, kraft och tid över? Och vill du ställa upp för en medmänniska som saknar det stöd som behövs i olika livssituationer? Då kanske ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj är något för dig.

Vad är kontaktperson?

Som kontaktperson kan din uppgift se väldigt olika ut, beroende på vem du är kontaktperson för. Det kan till exempel handla om att hjälpa ett barn eller en ungdom att skapa sociala kontakter och fritidsaktiviteter.

Du kan även ansöka om uppdrag som kontaktperson inom LSS.

Vad är kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj öppnar ni ert hem för ett eller flera barn/ungdomar. Det kan handla om att ta emot och finnas till för ett barn/ungdom under exempelvis en helg i månaden eller oftare. Som kontaktfamilj erbjuder ni barnet/ungdomen att vara en del i familjens liv.

Så fungerar det

Ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj föregås av en utredning. Som kontaktperson eller kontaktfamilj kommer du att samarbeta med en socialsekreterare och en familjehemssekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget.

Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din/er insats och varierar utifrån hur omfattande uppdraget är och barnets ålder. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som uppstår.

Låter detta intressant är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt Familjehemsenheten

Avdelningen för barn och unga

Telefon: 0522-69 68 00

E-post: Familjehemsgruppen@uddevalla.se

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


Förslag på sidor