Källdalsskolan

Välkommen till Källdalsskolan!

Källdalsskolan är en nybyggd grundskola F-6 och grundsärskola 1-6 som ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Skolan har plats för cirka tre klasser i varje årskurs F-6. Vi har fritidshem för grundskola och grundsärskola 1-6. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan görs via Dexter-appen. Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor f-3
Mikael Engelbrektsson
Telefon: 0522-69 72 52

Administratör f-3 och grundsärskola
Berit Grytfors
Telefon 0522-69 66 08

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon: 0522‑69 53 01

Administratör 4-6
Linda Lachonius
Telefon 0522-69 7255

Rektor grundsärskola
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00