Toggle navigation

Källdalsskolan

Välkommen till Källdalsskolan!

Källdalsskolan är en nybyggd grundskola F-6 och grundsärskola 1-6 som ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Skolan har plats för cirka tre klasser i varje årskurs F-6. Vi har fritidshem för grundskola och grundsärskola 1-6. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro via Edlevo
Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor f-3
Mikael Engelbrektsson
Telefon: 0522-69 72 52

Administratör f-3 och grundsärskola
Berit Grytfors
Telefon 0522-69 66 08

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon: 0522‑69 53 01

Administratör 4-6
Linda Lachonius
Telefon 0522-69 7255

Rektor grundsärskola
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00