Källdalsskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Lingatan 5 | Område Herrestad | F-6 | 480 elever

Källdalsskolan är en nybyggd grundskola F-6 som ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Skolan har plats för cirka tre klasser i varje årskurs F-6. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Skolan inrymmer ett antal specialsalar, till exempel NO-sal, hemkunskapssal och bildsal, utöver de mer traditionella slöjd- och musiksalarna. Utrymmena ger oss goda möjligheter att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar för lärande.

Skolbyggnaden har även fullskalig idrottshall, danssal, bibliotek, kafé och fritidsgård.

Skolgården är indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln och innergården. En del av skolgården är prioriterad för den anpassade grundskolans elever. Grönytorna intill skolan är delvis öppna, för att ge en trygg miljö dygnet runt.

Av- och påstigningsplats för skolskjuts är gemensam med vår grannskola Norgårdenskolan.

 

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro via Edlevo
Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor F-3
Malin Cornwall
Telefon 0522 - 69 72 52

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon: 0522‑69 53 01

Administratör F-6
Linda Lachonius
Telefon 0522-69 72 55

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Elevhälsa

Kurator
Johanna Frid
Telefon 0522- 69 71 92

Skolsköterska
Kristina Svan
Telefon 0522- 69 58 14

Speciallärare
Stefan Larsson
Telefon 0522- 69 77 61

Speciallärare
Ulrika Berggren
Telefon 0522-69 72 43

Specialpedagog
Caroline Rabacke
Telefon 0522- 69 71 96

Fritidshem

Nedre våningen

Fritidshem Viken
Telefon 070-1657170
Viken nås också på 070-1657171

Fritidshem Klippan
Telefon 070-1657172. Detta nummer är också kontaktnummer för morgon- och stängningsfritids.
Klippan nås också på nummer 070-1657173

Fritidshem Stranden
Telefon 070-1657174
Stranden nås också på nummer 070-1657175

Övre våningen

Fritidshem Gläntan
Telefon 070-1657176

Fritidshem Dungen
Telefon 070-1657178

Förslag på sidor