Källdalsskolan

Välkommen till Källdalsskolan!

En av kommunens största skolsatsningar står klar sommaren 2020. Gamla Herrestadsskolan stängs och vi flyttar över verksamheten till Källdalsskolan. Även grundsärskolans år 1-6 på Stråketskolan och 1-6 på Äsperöd-Skansen flyttar in med sina verksamheter. Källdalsskolan ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal.

Herrestadsskolans och grundsärskolans engagerade, behöriga och kompetenta personal kommer att följa med över till nya skolan, vilket säkerställer att vi kan få tillstånd en bra start. Vi använder givetvis innevarande läsår till att planera och förbereda överflyttningen så långt möjligt. Vi känner oss nyfikna och motiverade att fortsätta att göra ett bra jobb TILLSAMMANS.

Konstnären Birgitta Muhr´s Smileyträd är ett av skolans konstverk som kommer att välkomna barnen.

Skolan kommer att fullt utbyggd ha plats för cirka tre klasser i varje årskurs F-6. Vi kommer också att ha fritidshem för grundskola och grundsärskola F-6. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna får egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan kommer att vara skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Vi är särskild glada över att man satsat på att bygga ett antal specialsalar, till exempel NO-sal, hemkunskapssal och bildsal, utöver de mer traditionella slöjd- och musiksalarna. Utrymmena ger oss goda möjligheter att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar för lärande.

Skolbyggnaden kommer även att inrymma fullskalig idrottshall, danssal, bibliotek, kafé och fritidsgård.

Skolgården kommer att vara indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln och innergården. En del av skolgården kommer att vara prioriterad för särskolans elever. Grönytorna intill skolan kommer att vara delvis öppna, för att ge en trygg miljö dygnet runt.

Under våren 2020 kommer kommunen att bygga en helt ny av- och påstigningsplats för de barn som åker skolskjuts till skolan. Platsen kommer att vara gemensam med vår grannskola Norgårdenskolan.

Vi ser alla fram emot att få ta Källdalsskolan i drift 2020 och TILLSAMMANS skapa en skola med fokus på lärande, trygghet och trivsel!

Rektor f-3
Mikael Engelbrektsson
Telefon: 0522-69 66 86

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon: 0522‑69 53 01

Rektor grundsärskola
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Biträdande rektor grundsärskola
Susanne Andersson
Telefon: 0522-69 58 19

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00