Toggle navigation

Västerskolan

Västerskolan

Västerskolan är en 6-9 skola med cirka 480 elever, beläget i utkanten av centrala Uddevalla. Skolan är från ht -21 en enhet med en rektor och en biträdande rektor. Skolan har en hög andel behöriga lärare som är indelade i årskurshomogena arbetslag.

Skolan består av en huvudbyggnad, där elever har största delen av sin undervisning. Musik, slöjd och idrottsundervisning bedrivs i intilliggande byggnader. Skolan har fina utemiljöer där eleverna kan pausa mellan sina lektioner och vi kan även vara stolta över vårt fina uppehållsrum. Bredvid vårt uppehållsrum finns skolans bibliotek där det finns möjlighet att koppla av i en miljö med litteratur och texter av olika karaktär. På eftermiddagarna är det i biblioteket möjligt att få stöttning i sitt skolarbete. I samtliga rastmiljöer finns skolans personal att tillgå för att skapa trygghet, men också arbetsglädje.

På skolan finns elevhälsopersonal, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog, studie och yrkesvägledare samt rektor finns representerade. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i Centrala elevhälsan.

I syfte att utveckla skolans lärmiljö har specialpedagoger tillsammans med skolans lärare arbetat fram Västerskolans framgångsverktyg. Dessa framgångsverktyg genomsyrar undervisningen på Västerskolan och innebär att läraren ser varje elev, att tydligt mål och syfte med lektionen anges i samband med lektionsstart, att innehållet från lektionen knyts ihop vid lektionsavslut, att läraren ansvarar för klassrumsplacering och gruppindelning samt att skolans lärare använder modellering som ett verktyg.

Är du nyfiken på Västerskolan och hur vi arbetar? Välkommen att höra av dig till någon av oss som arbetar här!

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Gunnar Nyberg
Telefon 0522-69 71 01

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Stjärngatan 1, 451 51 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00