Västerskolan

Västerskolan

Västerskolan är en 7-9 skola med cirka 320 elever, belägen i utkanten av centrala Uddevalla. Skolan har en hög andel behöriga lärare som är indelade i årskurshomogena arbetslag.

Västerskolan är en mobilfri skola, för att kunna fokusera på kunskaper och främja lärandet. I syfte att utveckla skolans lärmiljö har skolans personal arbetat fram gemensamma framgångsverktyg. Dessa framgångsverktyg genomsyrar undervisningen på Västerskolan och innebär att läraren:

  • har ett tydligt mål och syfte med lektionen som anges i samband med lektionsstart
  • att innehållet från lektionen knyts ihop vid lektionsavslut
  • att läraren ansvarar för klassrumsplacering och gruppindelning samt att skolans lärare använder modellering som ett verktyg. Västerskolans värdeord är kunskap, trygghet och lust.

Är du nyfiken på Västerskolan och hur vi arbetar? Välkommen att höra av dig till någon av oss som arbetar här!

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Gunnar Nyberg
Telefon 0522-69 71 01

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Stjärngatan 1, 451 51 Uddevalla

Förslag på sidor