Västerskolan

Västerskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Stjärngatan 1 | Område väster | 7-9 | 350 elever

Västerskolan är en 7-9 skola med cirka 350 elever, belägen i utkanten av centrala Uddevalla. Skolan har en hög andel behöriga lärare som är indelade i årskurshomogena arbetslag. Vi har en mobilfri skola och arbetar efter gemensamma framgångsverktyg.

Västerskolan är en mobilfri skola, för att kunna fokusera på kunskaper och främja lärandet. I syfte att utveckla skolans lärmiljö har skolans personal arbetat fram gemensamma framgångsverktyg. Dessa framgångsverktyg genomsyrar undervisningen på Västerskolan och innebär att läraren:

  • har ett tydligt mål och syfte med lektionen som anges i samband med lektionsstart
  • att innehållet från lektionen knyts ihop vid lektionsavslut
  • att läraren ansvarar för klassrumsplacering och gruppindelning samt att skolans lärare använder modellering som ett verktyg. Västerskolans värdeord är kunskap, trygghet och lust.

Är du nyfiken på Västerskolan och hur vi arbetar? Välkommen att höra av dig till någon av oss som arbetar här!

Våra miljöer

Skolan består av en huvudbyggnad, där elever har största delen av sin undervisning. Musik, slöjd och idrottsundervisning bedrivs i intilliggande byggnader. Skolan har fina utemiljöer där eleverna kan pausa mellan sina lektioner och vi kan även vara stolta över vårt fina uppehållsrum som är bemannat av vår skolvärd. Bredvid vårt uppehållsrum finns skolans bibliotek där det finns möjlighet att koppla av i en miljö med litteratur och texter av olika karaktär. Här finns vår bibliotekarie som gärna ger olika lästips.

I samtliga rastmiljöer finns skolans personal att tillgå för att skapa trygghet, men också arbetsglädje.

Elevhälsa

På skolan finns elevhälsopersonal, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, studie och yrkesvägledare samt rektor finns representerade. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i Centrala elevhälsan. I varje arbetslag ingår en speciallärare samt en lagledare.

Ledningsgrupp

Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor Gunnar Nyberg, Jessica Magnusson - Lag 7, Marika Larsson - Lag 8, Patrik Lilleeng - Lag 9 och specialpedagog Eva Vikarand.

Läxhjälp

Skolan erbjuder läxhjälp och omprov tisdagar 15.30-16.30 och torsdagar 15.30-16.30, samt omprovstid onsdagar 15.00-16.00.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Gunnar Nyberg
Telefon 0522-69 71 01

Lärarassistent
Anders Syversen
Telefon 0522-69 71 31

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Stjärngatan 1, 451 51 Uddevalla

Elevhälsa

Skolkurator
Anna Kullander
Telefon 0522-69 56 53

Skolsköterska
Annika Larsson
Telefon 0522-69 66 54

Studie- och yrkesvägledare
Per Gardell
Telefon 0522-69 72 06

Specialpedagog
Eva Vikarand
Telefon 0522-69 70 74

Speciallärare svenska/engelska
Johanna Thomé
Telefon 0522-69 70 79

Speciallärare svenska
Yvonne Andersson
Telefon 0522-69 71 98

Speciallärare matematik
Jenny Klang
Telefon 0522-69 71 27

Socialpedagog
Emelie Sjögren
0522-697189

Köket

Ansvarig kock
Viktoria Tenskär

Specialkostansvarig
Lena Olsson
Telefon köket 0522-69 71 15

Övrig personal

Skolbibliotekarie
Anna Sandström
Telefon 0522-69 71 18

Vaktmästare
Mathias Olsson
Telefon 0522-69 71 43

Telefon lagledare

Lag 7 Jessica Magnusson 0522-69 79 73

Lag 8 Marika Larsson 0522-69 71 74

Lag 9 Patrik Lilleeng 0721-43 51 86

Mentorer

Årskurs 7

Lagledare jessica.magnusson@uddevalla.se

7A
Jenny Dufberg jenny.dufberg@uddevalla.se och
Mikael Stankiewicz mikael.stankiewicz@uddevalla.se

7B
Linda Hankanen linda.hankanen@uddevalla.se och
Angelique Mc Cullough angelique.mc-cullough@uddevalla.se

7C
Christoffer Herentz christoffer.herentz@uddevalla.se och
Marie-Helene Bergqvist marie-helene.bergqvist@uddevalla.se

7D
Jessica Magnusson jessica.magnusson@uddevalla.se och
Marwa Youness

7E
Kristin Emanuelsson kristin.emanuelsson@uddevalla.se och
Franziska Wolter franziska.wolter@uddevalla.se

7F

Tommy Dahlbom tommy.dahlbom@uddevalla.se och
Mathilda Skoogh mathilda.skoogh@uddevalla.se

Resurspedagog
Emelie Sörqvist emelie.sorqvist@uddevalla.se och
Camilla Johansson camilla.a.johansson@uddevalla.se

Årskurs 8

Lagledare marika.larsson@uddevalla.se

8A
Sara Engsfelt sara.engsfelt@uddevalla.se och
Marika Larsson marika.larsson@uddevalla.se

8B
Mikael Sternemar mikael.sternemar@uddevalla.se,
David Kronvall david.kronvall@uddevalla.se och
Basma Ayouni basma.ayouni@uddevalla.se

8C
Christina Carlsson christina.carlsson@uddevalla.se och
Mats Arup mats.arup@uddevalla.se

8D
Jenny Josefsson jenny.josefsson@uddevalla.se och
Linda Johansson linda.am.johansson@uddevalla.se

Resurspedagog
Kim Nestorsson kim.nestorsson@uddevalla.se och
Marita Johansson marita.johansson@uddevalla.se

Årskurs 9

Lagledare patrik.lilleeng@uddevalla.se

9B
Patrik Lilleeng patrik.lilleeng@uddevalla.se och
Sandra Wallenius sandra.wallenius@uddevalla.se

9C
Jacob Flingmark jacob.flingmark@uddevalla.se och
Jakob Alteryd jakob.alteryd@uddevalla.se

9D
Eric Björkman eric.bjorkman@uddevalla.se och
Weronica Källehult weronica.kallehult@uddevalla.se

Resurspedagog
Linda Toledo linda.toledo@uddevalla.se

Förslag på sidor