Hogstorps skola

Hogstorps skola

Fakta: Kommunal grundskola | Alemyrsvägen 19 | Område Herrestad | F-6 | 150 elever

Hogstorp skola är vackert belägen med närhet till naturen. Skolgården erbjuder både fotbollsplan, skogsparti, lekplatser och asfaltsplan. Närmiljön med skog och ängar ger goda möjligheter till naturstudier, rörelse och utomhuslekar.

Vi arbetar för att alla elever ska uppleva trygghet och ha goda relationer till samtliga på skolan. Eftersom vår skola är liten kan barn och vuxna lättare lära känna varandra, vilket skapar samhörighet och ett positivt klimat för lärande.

På skolan går cirka 150 elever. Vi verkar för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan känner ansvar för och delaktighet i tryggheten för samtliga barn. Vi sätter eleven i centrum och försöker få varje enskilt barn att bli sett och bekräftat som individ och bemött med respekt och förståelse. Vi arbetar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete som bygger på värdeorden: kamratskap, respekt, ansvar, jämställdhet och integritet. Elevrådets har en viktigt roll i vårt värdegrundsarbete genom att arbeta fram trivselregler, genomföra trygghetsvandringar samt organisera värdegrundsdagar utifrån våra värdeord.

Fritidshem

På Hogstorps skola finns en gemensam fritidshemsavdelning. På fritidshemmet arbetar vi utifrån elevernas behov, både som individer och som grupp. Vi vill ge eleverna en lugn, trygg och stimulerande fritid. Eleverna erbjuds olika aktiviteter under veckan, som bakning, slöjd, skapande verksamhet, spel, idrott och lek.

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

 

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Helen Lindell
Telefon
0522-69 72 54

Administratör
Anna-Lena Landin
Telefon 0522-69 56 50

Adress
Alemyrsvägen 19, 451 95 Uddevalla

Elevhälsa

Kurator
Åsa Albinsson
Telefon 0522 - 69 56 28

Skolsköterska
Mariana Wikström
Telefon
0522-69 53 10

Specialpedagog
Gunilla Bergendal
Telefon 0522-69 66 85

Fritidshem

Telefon 0522-69 53 79

Anna Bröjer
Anna Brännvik
Helena Johansson
Pia Hübinette
Linda Björlin

Köket

Kock
Carina Antonsson
Telefon 0522-69 53 25

Arbetslag årskurs 1-6

Arbetsrum Söder
Telefon 0522-69 53 87

Arbetsrum Norr
Telefon 0522-69 53 98

F-klass: Birgitta Johansson & Patrick Johansson
Åk 1: Jessica Thorin
Åk 2: Anette Fjeldseth
Åk 3: Magdalena Stoltze
Åk 4: Therese Brycke
Åk 5: Helen Olsson
Åk 6: Ann Malmeling & Charlotta Lund

Ämneslärare
Johan Ekberg
Charlotta Lund
Anna Holmqvist
Oscar Iglicar Berntsson

Slöjd: Sven Velander

 

Förslag på sidor