Hogstorps skola

Hogstorps skola

Hogstorp skola är vackert belägen med närhet till naturen. Skolgården erbjuder både fotbollsplan, skogsparti, lekplatser och asfaltsplan. 
Närmiljön med skog och ängar ger goda möjligheter till naturstudier, rörelse och utomhuslekar.

Vi arbetar för att alla elever ska uppleva trygghet och ha goda relationer till samtliga på skolan. Eftersom vår skola är liten kan barn och vuxna lättare lära känna varandra, vilket skapar samhörighet och ett positivt klimat för lärande.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Helen Lindell
Telefon
0522-69 72 54

Administratör
Peter Schlyter
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Alemyrsvägen 19, 451 95 Uddevalla

Förslag på sidor