Lane-Ryrs skola

lane-Ryrs skola

"Den framgångsrika IKT-skolan mitt i naturen"

IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Vi har hög täthet av digitala verktyg såsom smartboards i alla klassrum, bärbara och stationära datorer och ipads. Personalen har hög digital kompetens.

Skolan ligger cirka en mil utanför Uddevalla. Upptagningsområdet omfattar kringliggande landsbygd, ett geografiskt stort område. Cirka 90% av barnen åker skolskjuts till och från skolan.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter

Rektor
Liv Hyltén-Cavallius
Telefon 0522-69 66 19

Administratör
Anna-Lena Landin
Telefon 0522-69 56 50

Adress
Kyrkebyn 451 93 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00