lane-Ryrs skola

Lane-Ryrs skola

Fakta: Kommunal grundskola | Kyrkebyn | Område öster | F-6 | 150 elever

"Den lilla skolan mitt i naturen"

I utkanten av Uddevalla kommun, cirka 1 mil norr om Uddevalla, ligger Lane-Ryrs skola. Här går cirka 150 elever från förskoleklass till klass 6. Skolan ligger mitt i naturen med inspirerande skogsmiljöer som skapar goda möjligheter till rörelse, lek och utomhuslektioner.

Gemenskap och trivsel är ledord för skolans verksamhet. Verksamheten präglas av en nära samverkan mellan förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet.

Lane-Ryrs skola har elever i förskoleklass och årskurser 1-6.  Upptagningsområdet omfattar kringliggande landsbygd, ett geografiskt stort område. Cirka 90% av barnen åker skolskjuts till och från skolan.

Den pedagogiska personalen arbetar i tre arbetslag, F-2, 3-6 och fritidshem.  En liten skola möjliggör flexibla lösningar för eleven och man får tillfälle att lära känna och arbeta med kompisar som är både äldre och yngre än en själv. Flera gånger per år har vi lektionsbrytande aktiviteter som till exempel julstuga med pyssel och pepparkaksbak.

Skolan och skolgården

Skolan är inrymd i välskötta, delvis nybyggda och väl anpassade lokaler. Utemiljön är härlig med omkringliggande naturområden och det finns goda möjligheter till lek och aktiviteter.

En stor tillgång är rummet utomhus. Vi har en fin gård och en miljö runt omkring oss som ger oss möjligheter att bedriva undervisning utomhus.

I vårt egna kök lagas varje dag god frukost, lunch och mellanmål som vi njuter av i lugn miljö

Skolans vision

Lane-ryrs skola har en ambition att ligga i framkant. Vi är nyfikna på att tänka om och prova nytt. Skolans framgångsfaktorer är ett kollegialt arbetssätt där vi når våra mål genom ett gemensamt förhållningsätt.

En stark närvaro i varje situation ger varje elev möjligheter att nå målen.

Fritidshem

På skolan har vi två fritidshemsavdelningar, Örnen och Falken.

Fritidshemmens mål

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Fritidshemmet syftar till att erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att stimulerar elevernas utveckling och lärande. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas egna behov, intressen och erfarenheter. Lärandet är i hög grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och egna initiativ.

På vårt fritids...

  • ...säger vi HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
  • ...är vi goda kamrater och visar hänsyn till ALLA!
  • ...är vi rädda om varandra och om våra saker!

En dag på fritids

Morgonfritids

6.00 Fritids öppnar, öppningsavdelning är fritids Örnens lokaler.
7.05 / 7.20 Frukost, barnen går i två omgångar till frukost som serveras i skolmatsalen och går sedan ut tills skolan börjar.
Skoldagen är mellan 8.00-13.00/14.30 beroende på årskurs.

Eftermiddagsfritids
13.00 Fritidseftermiddagen börjar för de yngre barnen. Vi samlas på respektive fritidsavdelning för incheckning, prat- och fruktstund.

Mellanmål

Avdelningarna äter på olika tider, kl 14.05, 14.20 och 14.35

Ca 16.20 är det sammanslagning av alla avdelningarna, alla avdelningar samlas i fritids Örnens lokaler.

17.30 Fritids stänger

Fritidsschema

Fritidshemmen använder sig av schemaprogrammet Edlevo. Här läggs barnens vistelsetider samt ledighet in. Det är viktigt att aktuella scheman alltid finns inlagd i Edlevo för att skapa trygghet för barnen.

 

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Torun Elgebäck
Telefon 0522-69 66 19

Administratör
Anna-Lena Landin
Telefon 0522-69 56 50

Adress
Kyrkebyn 451 93 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Malin Ahlén
Telefon 0522-69 66 53

Kurator
Annette Hedberg
Telefon 0522- 69 53 90

Specialpedagog
Maya Molin
Telefon 0522-69 53 76

Skolläkare
Läkare bokas via skolsköterskan

Fritidshem

Falken
Telefon 070-165 61 15
Sara Roos och Erik Olofsson

Örnen
Telefon 070-165 74 52
Malin Mattiasson och Isabella Thyberg

Kök, vaktmästare

Kock
Kerstin Paulsson
Telefon 0522- 69 53 16

Vaktmästare

Stina Lindberg Sällström
Telefon 0522-69 71 83

Arbetslag årskurs F-6

F-klass

Åsa Noord
Ann Larsson

Åk 1
Paula Gistedt

Åk 2
Linda Fahlén

Åk 3
Malin Lindskog

Åk 4
Mona Jansson

Åk 5
Ann-Louise Johansson
Camilla Hertzman

Åk 6
Anna Månsby
Louise Andersson

Förslag på sidor