Lane-Ryrs skola

lane-Ryrs skola

"Den lilla skolan mitt i naturen"

I utkanten av Uddevalla kommun, cirka 1 mil norr om Uddevalla, ligger Lane-Ryrs skola. Här går cirka 150 elever från förskoleklass till klass 6. Skolan ligger mitt i naturen med inspirerande skogsmiljöer som skapar goda möjligheter till rörelse, lek och utomhuslektioner.

Gemenskap och trivsel är ledord för skolans verksamhet.

Verksamheten präglas av en nära samverkan mellan förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet.

Upptagningsområdet omfattar kringliggande landsbygd, ett geografiskt stort område. Cirka 90% av barnen åker skolskjuts till och från skolan.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Torun Elgebäck
Telefon 0522-69 66 19

Administratör
Anna-Lena Landin
Telefon 0522-69 56 50

Adress
Kyrkebyn 451 93 Uddevalla

Förslag på sidor