Bokenäs skola

Bokenäs skola

Bokenäs skola är belägen ca 2 mil väster om Uddevalla. Skolan ligger i lantlig oc h inspirerande miljö med närhet till skog, ängar och hav vilket ger goda möjligheter till naturstudier, rörelser och utomhuslekar.  

Skolans profil är KVALITATIV UTVECKLANDE LÄSNING. Profileringen ska skapa förutsättningar för läslust genom engagemang - att tycka om att läsa och bli en god läsare.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Görs digitalt via Edlevo.
För elever som har specialkost, ring även köket på telefon 0522-69 53 33

Rektor
Eva Johansson
Telefon 0522-69 72 99

Administratör
Sara Arvidsson
Telefon 0522-69 58 32

Adress
Bön 207, 451 96 Uddevalla

Förslag på sidor