Bokenäs skola

Fakta: Kommunal grundskola | Bön 207 | Område Herrestad | F-6 | 185 elever

Bokenäs skola är belägen cirka 2 mil väster om Uddevalla. Skolan ligger i lantlig och inspirerande miljö med närhet till skog, ängar och hav vilket ger goda möjligheter till naturstudier, rörelser och utomhuslekar.

Skolans profil är KVALITATIV UTVECKLANDE LÄSNING. Profileringen ska skapa förutsättningar för läslust genom engagemang - att tycka om att läsa och bli en god läsare.

Skolan har drygt 200 elever i åldrarna 6 -12 år fördelade på förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har låg personalomsättning på skolan och ett väl fungerande samarbete. Vi verkar för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan känner ansvar och delaktighet för samtliga barn.

Genom fadderverksamhet, sångstunder, temaarbeten eller andra samarbetsformer mellan klasser försöker vi få yngre och äldre elever att lära känna varandra och ha trevligt tillsammans. I huset finns ett stort intresse för musik, lek, rörelse och olika former av skapande verksamhet, som kan väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen.

Fritidshemmet är uppdelat på fyra avdelningar som har ett mycket tätt samarbete. På fritidshemmet arbetar vi utifrån barnens behov, både som individer och som grupp. Vi vill ge barnen en lugn, trygg och stimulerande fritid. Barnen erbjuds olika aktiviteter exempelvis bollsport, drama, öppen ateljé, slöjd med mera.

Frånvaroanmälan
Görs digitalt via Edlevo.
För elever som har specialkost, ring även köket på telefon 0522-69 53 33

Rektor
Katharina Wikström
Telefon 0522-69 72 99

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Adress
Bön 207, 451 96 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Therese Johansson
Telefon 0522 - 69 71 34
Träffas företrädesvis måndag och tisdag, eller enligt överenskommelse.
Tid hos skolläkare Joakim Olofsson bokas via skolsköterskan

Kurator
Åsa Albinsson
Telefon 0522 - 69 56 28

Specialpedagog
Gunilla Bergendal
Telefon 0522 - 69 66 85

Fritidshem

Vi har avdelningarna Lillfritids för barn i förskoleklass och årskurs 1 och avdelning Storfritids för barn i årskurs 2 till och med årskurs 6. Det är Lillfritids telefonnummer som gäller på morgonfritids klockan 06.00-8.25 samt när vi stänger från cirka klockan 16.45 till18.00.

Lillfritids
Telefon: 072-145 63 69 (06.00-8.25 samt 13.00-18.00)

Storfritids
Telefon: 072-145 63 71 (13.00- cirka 16.45)

Kök och vaktmästare

Kock
Besim Ademi
Telefon 0522- 69 53 33

Vaktmästare
Anders Blidberg
Telefon: 0522-69 66 83

Pedagogisk personal

Lillfritids
Gert Josefsson
Jonas Andersson
Ida Wikström

Storfritids
Cecilia Myrehag
Danielle Rodin
Birgitta Söreke Jakobsson

Elevassistent: Gun Britt Aronsson 
Elevassistent: Michaele Bagge

Förskoleklass: Berit Samuelsson, Therese Sjöqvist,
Åk 1
Henrietta Thim
Åk 2 Kristina Jarl
Åk 3 Stina Svedung Johansson och Camilla Mattsson
Åk 4 Tf mentor Johanna Lundberg Lindgren
Åk 5 Kristin Nilsson
Åk 6 Marita Viktorsson, Jessica Holmberg
Idrott och hemkunskap Anneli Sonnius,

Lärarassistent: Elin Fransson
Slöjdlärare Anna Jerling
Musiklärare Jonas Andersson

Hitta hit

Förslag på sidor