Sandersdalsskolan

Sandersdalsskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Nordanvindsvägen 33 | Område väster | F-3 | 330 elever

Sandersdalsskolan är belägen i sköna Sanders dalar med fårhagar och skogsmarker direkt invid skolgården. Skolgården erbjuder eleverna en omväxlande utemiljö, med tillgång till skog, gungor, rutschkana, pingisbord och fotbollsplan.

Vi utbildar våra elever att bli ansvarstagande och kreativa människor med demokratiska värderingar samt att bli rustade för att möta
framtidens samhälle.

Grundskolan, förskoleklass och fritidshem arbetar tillsammans i arbetslag. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma utvecklingsmål på verksamhets-, grupp- och individnivå. Skolan har fantastiska elever och personal med god kompetens vilket tillsammans ger en god start i lärandet.

Sandersdalsskolans läxpolicy

På Sandersdalsskolan har vi beslutat att eleverna kommer att ha läxor. Skolverket menar att läxor ska vara formativa och främja elevernas fortsatta lärande. För oss är det viktigt att de läxor som ges hänger ihop med undervisningen och att eleverna har fått förståelse så att de på egen hand kan lösa uppgiften som läxan innebär. Vi följer upp läxorna i skolan och ger återkoppling på olika sätt, det kan vara både muntligt eller skriftligt. Vi erbjuder läxläsning/studiestöd för eleverna varje vecka.

Läxans syfte och innehåll

  • På vår skola har vi läxor med olika syften:
  • ge förförståelse för något vi ska arbeta med i skolan, till exempel att se en faktafilm eller att läsa en text.
  • färdighetsträning: lästräning, multiplikationstabeller, glosor eller repetition av tidigare genomgångna moment. Vissa moment i inlärningen kan behöva mer tid för att automatiseras, därav färdighetstränande läxor.
  • undersökande uppgifter/uppdrag som intervju.
  • ge vårdnadshavare insyn i skolarbetet.
  • ge eleverna studievana och träna på att ta eget ansvar för sina studier, i takt med stigande ålder.

Planerad ledighet

Vid planerad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att missade moment i skolan tas igen. Arbetsuppgifterna ges i efterhand och räknas inte som läxa, men kan i mån om tid ges i förväg. Vårdnadshavare och elev kontaktar respektive pedagog för uppgifter.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritidshemspersonalen kan med sin kompetens tillföra ytterligare perspektiv. Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och på gruppen utgör fritidshemsverksamheten en viktig del av barnets vardag.

Fritidshemmet erbjuder barnen en meningsfull fritid. Verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme. Vi har fasta rutiner och återkommande aktiviteter varje vecka.

Leken är barnen viktigaste sysselsättning. Genom frilek tränas det sociala samspelet, exempelvis turtagning, regler, hänsyn och rättvisa.

Praktisk information

Sandersdalsskolans fritidshem består av åtta avdelningar. Öppettider i huvudsak klockan 6.00-18.00. På fritids serveras frukost klockan 7.15. När skolan slutar kommer barnen till fritids. Vi kontrollerar att alla barn har kommit, cirka klockan 14.00 äter vi mellanmål.

Gemensam stängning sker dagligen på Norr i Diamanten och på Söder i Opalen, cirka klockan 16.55 .

Fritids är öppet för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Tillsynsbehovet utgörs av arbetstider/studier + restid. Under föräldrarnas semester, lov eller annan ledighet är barnet inte berättigat till barnomsorg.

Schema för barnens vistelsetid på fritids ska lämnas så snabbt som möjligt. Detta görs i Edlevo-appen. För mer information se på Uddevalla kommuns hemsida eller via denna länk: Edlevo. Om tiderna förändras måste detta meddelas direkt. Vi vill att barnen går med hem på den avtalade tiden. Om barnen skall följa med en kamrat hem ska detta göras upp av föräldrarna, dagen innan och meddelas fritids.

Om någon annan hämtar barnet vill vi veta det, vi lämnar inte ut era barn till okända personer. När du är ledig är barnen hemma. Om du till exemple blir försenade ring oss och meddela det, barnen kan bli oroliga.

Under sommaren samarbetar vi med andra fritidshem. Information om detta går ut i mars månad samtidigt som vi undersöker behovet av barnomsorg under sommaren.

Kläder till barnen: Om barnen smutsar ner sig eller blir blöta, så är det bra om ombyteskläder finns till ditt barn på fritids. Regnkläder och stövlar är också önskvärt. Märk kläderna med barnets namn! Skolan ansvarar inte för borttappade kläder.

Vi som arbetar på fritids är fritidspedagoger. Vi har tystnadsplikt. Om du undrar över något i vår verksamhet fråga gärna.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Om ditt barn får specialkost: Kontakta skolköket telefon 0522-69 82 21 för att avboka elevens måltider vid ledighet eller sjukdom.

Ledighet för elev
Ledighet för elev är en möjlighet vid behov, inte en rättighet. Du ansöker om ledighet för sammanlagt högst 10 dagar per läsår i appen Edlevo. För mer information om ledighet för max 10 dagar eller fler så hänvisar vi till Uddevalla kommuns hemsida: Ledighet för elev i grundskola och anpassad grundskola.

Rektor
Pernilla Nielsen

Biträdande rektor
Peter Schlyter

Om ni har frågor och funderingar om verksamheten ber vi er att i första hand prata med pedagogerna i verksamheten. Vid behov mejlar ni till oss via länkarna vid respektive namn, så ringer vi upp er så snart vi har möjlighet till detta.

Administrationen
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Nordanvindsvägen 33, 451 60 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Katarina Eriksson
Telefon 0522-69 72 07

Kurator
Karolina Brorsson
0522-69 53 14

Specialpedagog
Sara Lövgren
Telefon 0522-69 71 53

Fritidsavdelningar

Fritidshemmet Norr 4 st. avdelningar, åk F-1
Månsten
Telefon: 072-209 76 05
Kajsa Benghts, Adam Engelbrektsson, & Jesper Lyxell

Juvelen
Telefon: 072-209 76 07
Marie Joling, Caroline Niklasson & William Hjalmar

Diamanten
Telefon: 079-066 58 18
Isabelle Börjesson, Hanna Johansson & Rainer Rangell

Smaragden
Telefon: 070-165 85 48
Madeleine Erlandsson, Matilda Hermansson & Said Kasabian

Fritidshemmet Söder 3 st. avdelningar, åk 2–3
Opalen
Telefon: 070-785 83 02
Durade Al Hilali, Eva Berggren, Elliot Hjalmar & Emelie Johansson

Rubinen
Telefon: 070-161 28 49
Fredrik Korn, Jonathan Lundström, Elias Robertsson & George Sanchez Almedya

Safiren
Telefon: 070-165 85 49
Isabelle Andersson, Saga Eriksson, Susanne Karlsson & Oskar Sörensen-Ringi

Vi önskar att ni i möjligaste mån kommunicerar med de olika fritidshemsavdelningarna via SMS då vi inte alltid kan svara i telefon, så återkopplar vi så fort vi kan.

Personal F-3

Förskoleklass
FA Jenny Johansson

FB Camilla Fredriksson

FC Sara Jakobsson / Helen Bladh

FD Sandra Andersson

Årskurs 1

1A Sofia Aronsson

1B Anna Ronja Davidsson

1C Emma Tuulari

1D Anna Johansson

Årskurs 2

2A Maria Front

2B Sofia Edlund

2C Anette Karlsson

2D Emma Hällgren Kallunki

Årskurs 3

3A Linda Grimås

3B Charlotte Andersson Almquist

3C Matilda Dunkel

3D Sandra Bagger

Övrig personal

Vaktmästare
Elvir Botonjic
Telefon 0522-69 56 46

Skolmåltidspersonal
Susanne Thuresson
Telefon 0522-69 82 21

Förslag på sidor