Sandersdalsskolan

Sandersdalsskolan

Sandersdalsskolan är belägen i sköna Sanders dalar med fårhagar och skogsmarker direkt invid skolgården. Vi är en F-3-skola med cirka 330 elever.

Skolgården erbjuder eleverna en omväxlande utemiljö, med tillgång till skog, gungor, rutschkana, pingisbord och fotbollsplan.

Grundskolan, förskoleklass och fritidshem arbetar tillsammans i arbetslag. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma utvecklingsmål på verksamhets-, grupp- och individnivå. Skolan har fantastiska elever och personal med god kompetens vilket tillsammans ger en god start i lärandet.

Vi utbildar våra elever att bli ansvarstagande och kreativa människor med demokratiska värderingar samt att bli rustade för att möta
framtidens samhälle.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Om ditt barn får specialkost: Kontakta skolköket telefon 0522-69 82 21 för att avboka elevens måltider vid ledighet eller sjukdom.

Rektor
Pernilla Nielsen
Telefon 0522-69 71 03

Ledningsresurs/Administratör
Peter Schlyter
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Nordanvindsvägen 33, 451 60 Uddevalla

Förslag på sidor