Forshällaskolan

Forshällaskolan

Forshällaskolan ligger på landet cirka en mil söder om Uddevalla. Hos oss är det viktigt med gemenskapen och trivsel, en levande bygd med fritidshem, förskoleklasser och grundskola i samverkan. Vi vill väcka elevers nyfikenhet genom ett lustfyllt lärande där elevens naturliga behov av rörelse och lek tas tillvara.

Skolans långsiktiga målsättning är att alla elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt egna lärande, och känner lust för att lära. För att nå skolans målsättning arbetar vi utifrån elevers delaktighet, att det man lär sig i skolan känns angeläget och meningsfullt.

Trygghet, studiero och kunskapsutveckling är våra ledord.

Kontakt

Personal årskurs F-3

​F Förskoleklass

Ing-Marie Uddèn, mentor
Josefine Tibblin, mentor
Caroline Jensen, mentor
Margareta Brunberg, mentor
Ingela Djurberg, mentor
Malin Malik, mentor

År 1

Yvonne Hedman, mentor
Åse Wikå, mentor
Simone Bergström, mentor

År 2

Adeljina Istrefi, mentor
Liselott Backman, mentor
Eleni Berntsson, mentor

År 3

Elisabeth Andersson, mentor
Sara Johansson, mentor

Personal årskurs 4-6

År 4

Madeleine Danielsson, mentor
Elin Karlsson, mentor

År 5

Henrik Jerkdal, mentor
Fanny Hallonqvist, mentor
Charlotte Bushe, mentor

År 6

Victor Nyberg, mentor
Rosanna Ademi, mentor

Idrott åk 1

Anton Martinsson

Idrott åk 2-6

Noraldin Azizi

Slöjd åk 3

Linda Olsson

Slöjd åk 4-6

Ingemar Tunsvik, lärare träslöjd
Linda Olsson, lärare textilslöjd

Musik åk 2-3

Gunnar Erasmie

Musik åk 4-6

Rasmus Svensson

Förslag på sidor