Forshällaskolan

Forshällaskolan

Forshällaskolan ligger på landet cirka en mil söder om Uddevalla. Hos oss är det viktigt med gemenskapen och trivsel, en levande bygd med fritidshem, förskoleklass och grundskola i samverkan. Vi vill väcka elevers nyfikenhet genom ett lustfyllt lärande där elevens naturliga behov av rörelse och lek tas tillvara.

Skolans långsiktiga målsättning är att alla elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt egna lärande, och känner lust för att lära. För att nå skolans målsättning arbetar vi utifrån elevers delaktighet, att det man lär sig i skolan känns angeläget och meningsfullt.

Aktuellt


Kontakt

Frånvaroanmälan görs via Dexter
Vid morgonfritids sjukanmäl även till fritids 070-165 71 86

Vid specialkost maila för avbokning, marcus.forsberg@uddevalla.se

Rektor
Nicklas Folkesson
Telefon 0522-69 71 54
E-post nicklas.folkesson@uddevalla.se

Biträdande rektor
Jeanette Börjesson Nyberg

Telefon 0522 – 69 70 95
E-post jeanette.borjesson@uddevalla.se

Administratör
Helan Ahmed
Telefon 0522-69 71 91

Adress
Buddeberg 277, 451 91 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00