Toggle navigation

Äsperödsskolan

Äsperödsskolan

Äsperödsskolan ligger i östra Uddevalla med närhet till skog och mark där vi har en egen skolskog. Personalen som arbetar här är behörig och engagerad. När våra elever gått ut skolan vill vi att de har goda studieresultat, har känt gemenskap och glädje både med kamrater och personal och är kreativa och nyfikna på livet.

Det som kännetecknar vår skola är vår organisation med en klass i varje åldersgrupp och minst två pedagoger i varje klass. Vi har gemensamma skolövergripande projektarbete, fadderverksamhet och alla klasser har utelektioner minst en gång per vecka. Detta bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en högre måluppfyllelse.

Aktuellt

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

F-klass sms 070 16 12 852

År 1: telefon sms 070 16 12 853

År 2: telefon sms 070 16 12 854
År 3: telefon sms Solen 070 16 12 855 Stjärnan 079 06 18 357
År 4: telefon sms 070 16 12 856
År 4: telefon sms 070 16 57 475
År 5: telefon sms 072 14 76 878
År 6: telefon sms 070 16 12 857

Vid specialkost ska du även anmäla elevens frånvaro till köket, telefon 0522-69 61 87

Rektor
Maria Dahlgren
Telefon 0522-69 66 22

Biträdande rektor
Maria Olson-Wilde
Telefon 0522-69 64 54

Administratör
Sofia Bottenmark

0522-697724
Telefon

Adress
Gräsholmsvägen 6, 451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00