Äsperödsskolan

Äsperödsskolan

Äsperödsskolan ligger i östra Uddevalla med närhet till skog och mark där vi har en egen skolskog. Personalen som arbetar här är behörig och engagerad. När våra elever gått ut skolan vill vi att de har goda studieresultat, har känt gemenskap och glädje både med kamrater och personal och är kreativa och nyfikna på livet.

Det som kännetecknar vår skola är vår organisation med en klass i varje åldersgrupp och minst två pedagoger i varje klass. Vi har gemensamma skolövergripande projektarbete, fadderverksamhet och alla klasser har utelektioner minst en gång per vecka. Detta bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en högre måluppfyllelse.

Aktuellt


Kontakt

Frånvaroanmälan
F-klass: telefon 0522-69 84 72
År 1: telefon 0522-69 53 54  eller  sms 070  1612856
År 2: telefon 0522-69 53 55  eller sms 070 1612857
År 3: telefon 0522-69 53 50  eller sms 070 1612852
År 4: telefon 0522-69 53 51  eller sms 070 1612853
År 5: telefon 0522-69 53 52  eller sms 070 1612854
År 6 telefon 0522-69 53 53  eller  sms 070 1612855

Vid specialkost ska du även anmäla elevens frånvaro till köket, telefon 0522-69 61 87

Rektor
Maria Dahlgren
Telefon 0522-69 66 22

Administratör
Sofia Bottenmark
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Gräsholmsvägen 6, 451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00