Äsperödsskolan

Äsperödsskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Gräsholmsvägen 6 | Område öster | F-6 | 350 elever

Äsperödsskolan ligger i östra Uddevalla med närhet till skog och mark där vi har en egen skolskog. Personalen som arbetar här är behörig och engagerad. När våra elever gått ut skolan vill vi att de har goda studieresultat, har känt gemenskap och glädje både med kamrater och personal och är kreativa och nyfikna på livet.

Det som kännetecknar vår skola är vår organisation med en klass i varje åldersgrupp och minst två pedagoger i varje klass. Vi har gemensamma skolövergripande projektarbete, fadderverksamhet och alla klasser har utelektioner minst en gång per vecka. Detta bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en högre måluppfyllelse.

Onsdag 17 april
Alla skolans elever och pedagoger samlades i biblioteket för uppstart av läsårets sista projekt. Vi fick ta del av olika sagor gestaltade av skolans pedagoger. Alla klasser tilldelades en egen saga att arbeta vidare med under kommande veckor.

Bild på uppstart


Aladdin och den vackra prinsessan.

Äsperödsskolan är en F-6-skola som ligger i östra delen av Uddevalla, nära skogen och natursköna promenadstråk. Skolan byggdes 1967 och var då en högstadieskola. Det är en gammal skola som står inför en omfattande renovering för både byggnad och skolgård. I dagsläget har eleverna en åldersanpassad lekplats och tillgång till fotbollsplan. Skolan har en skolskog med vindskydd i nära anslutning till skolan.

Varje årskurs har tillgång till två klassrum och ett grupprum. Salarna är rymliga och smartboard finns i alla klassrum. Skolan har en stor gemensam samlingslokal med scen och ljudanläggning. Denna lokal används också till skolans bibliotek. Vi har slöjdsalar för trä, metall och textil, hemkunskapssal och musiksal. Idrottssalen är stor och går att dela in till två salar.

Skolan har ett välkomnande klimat och personalen är erfaren, trygg och engagerad. Vi arbetar aktivt för att skolans vision ”tillsammans gör vi det möjligt” genomsyrar all verksamhet. Våra fem viktiga områden i detta arbete är; lärande/kunskap, trygghet, gemenskap, ansvar och respekt.

Vi tycker det är viktigt att ge eleverna möjlighet att lära på olika sätt och ge upplevelser i samband med inlärning. Skolan möter detta genom att arbeta med utomhuspedagogik, gemensamma projekt, kultur och skapande i undervisningen.

Fritidshem

Äsperödsskolan har fyra fritidsavdelningar:

  • Duvan (F-2)
  • Svalan (F-2)
  • Tärnan (F-2)
  • Storfritids Falken (3-6)

Fritids målsättning

Vårt mål med arbetet på fritidshemmet är att skapa en trygg och harmonisk miljö där alla barn har möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter.

Att pedagogen ser det enskilda barnet och att de blir bekräftade är viktigt för att skapa en god stämning och bra gruppkänsla.

Att skapa en miljö där barnen känner trygghet och tillit i gruppen gör vi genom att göra vardagen rolig och lärorik.

Att skapa en miljö där vi visar hänsyn och respekt gentemot varandra. Vi gör detta genom att vi är goda förebilder och genom att stärka barnens kamratrelationer. En god språkmiljö där vi är medvetna om hur vi tilltalar varandra.

Vi arbetar med tema under läsåret, då får fritidsbarnen arbeta i grupper avdelningsvis med ett tema som startas och avslutas gemensamt.

Våra öppettider

Öppettiderna är mellan klockan 6.00-18.00. Öppning och stängning är på Svalan.

  • Svalan har öppet 6.00-7.35 samt 12.45-18.00.
  • Tärnan har öppet 6.30-7.35 samt12.45-16.45
  • Duvan har öppet 6.30-7.35 samt 12.45-16.45
  • Storfritids Falken har öppet 6.30-7.35 samt 12.45-16.45

Frukost, lunch och mellanmål

Duvan/Svalan/Tärnan/Storfritids Falken äter i matsalen från klockan 7.40 (8.00 lovdagar). Lunch under lovet serveras i matsalen för samtliga avdelningar klockan 10.30/11.00. Mellanmål serveras i matsalen:

13.30 - Duvan
13.45 - Svalan
14.00 - Tärnan
14.15 - Storfritids Falken

På lovdagar äter vi kl. 13.30/14.00

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Telefonnummer:

F-klass 072 14 76 878
År 1: Månen 070 16 12 855, Solen och Stjärnan 070 16 12 857
År 2: 070 16 12 852
År 3: 070 16 12 853
År 4: 070 16 12 854
År 5: 070 06 18 357
År 6: 070 16 12 856

Vid specialkost ska du även anmäla elevens frånvaro till köket, telefon 0522-69 61 87

Rektor
Maria Dahlgren
Telefon 0522-69 66 22

Administratör

Sofia Bottenmark
Telefon 0522-697724

Adress
Gräsholmsvägen 6, 451 81 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Lina Olausson
Telefon 0522-69 83 37

Kurator
Chatrin Eriksson
Telefon 0522-69 66 88

Specialpedagog
Helena Giebat
Telefon 0522-69 71 28

Speciallärare
Ulrica Engberg

Speciallärare
Pernilla Willman

Fritidsavdelningar

Fritids Storfritids Falken
Telefon 070-091 84 61
Telefon 070-091 88 62

Fritids Tärnan
Telefon 072-147 69 12

Fritids Duvan
Telefon 070-165 74 75

Fritids Svalan
Telefon 070-165 74 76

Köket

Kontaktperson Köket
Lucas Delaude
Telefon 0522- 69 61 87

Pedagogisk personal

Förskoleklass
Anna Molin
Ann-Sofie Lindh
Anna Berndtsson
Marie-Louise Lundin Johannson
Caroline Svenningsson

Klass 1
Lillemor Tibblin
Linda Kjelldorff
Maria Tolås
Regina Johansson

Klass 2
Junette Andersson
Camilla Andersson
Maria Olsson Wide

Klass 3
Ingela Karlsson
Kristina Broberg
Renate Karlsson

Klass 4
Jonas Hansson
Kicki Palmerand
Nicki Stålros

Klass 5
Sofia Degermosse
Emma Christensen
Amanda Hagel

Klass 6
Matilda Sjöblom
Johanna Skoogh
Daniel Olsén

Fritids Storfritids Falken
Björn Zakariasson
Åsa Carlsson
Andreas Johansson

Fritids Tärnan
Mergime Kodra
Hamsa Alkhaled

Fritids Duvan
Ida Persson Knifsund
Matilda Olaussson

Fritids Svalan
Gentijana Kalludra
Kasper Jansson

Fritids övrig personal
Emma Orsbeck
Anna Berggren

Morgonfritids
Regina Johansson
Hugo Tilly
Malin Carlsson
Mohammad Othman

 

Förslag på sidor