Två elever går över Norgårdenskolans gård

Norgårdenskolan 

Fakta: Kommunal grundskola | Norgårdsvägen 16 | Område Herrestad | 7-9 | 500 elever

Norgårdenskolan är en högstadieskola med cirka 480 elever belägen i västra Uddevalla i området Herrestad, i närheten av Torp köpcentrum. På högstadiet finns förutom 18 klasser i årskurserna 7-9 även en särskild undervisningsgrupp, Flexgrupppen, och på skolområdet finns även verksamheterna Norgården anpassad grundskola och Bryggan. Skolans personal är organiserad i fyra arbetslag: arbetslag 7, arbetslag 8, arbetslag 9 och arbetslag Flex.

Skolområdet består av fyra hus: A-huset där den anpassade grundskolan håller till, B-huset där Bryggan har hemvist och C-huset, samt det övre D-huset, där högstadiet går.

På skolan finns elevhälsopersonal, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt rektor och biträdande rektor finns representerade. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i centrala elevhälsan.

Följ oss gärna på sociala medier!

  • Instagram: @norgardenskolan
  • TikTok: @tiktok_norgarden

Elevrådets arbete

I elevrådet har eleverna möjlighet att påverka sin vardag och lära om demokratiska processer. Se filmen om hur vi jobbar i elevrådet.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Roger Hansson
Telefon 0522-69 64 29

Biträdande rektor
Mikael Holm
Telefon 0522-69 66 78

Administratör
Junette Berglund
Telefon 0522-69 72 57

Adresser
A-huset (godsmottagning) = Norgårdsvägen 16
B-huset (kök 1) = Norgårdsvägen 18
C-huset (slöjd) = Norgårdsvägen 14
D-huset (administration) = Norgårdsvägen 12
D-huset (kök 2) = Loftvägen 1

Postadress
451 75 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska 7-9
Kina Lorentzon Klang
Telefon 0522-69 71 11

Skolkurator 7-9
Ulrika Niklasson
Telefon 0522-69 72 71

Socialpedagoger 7-9
Besart Sadiku
Telefon 0522-69 58 57

Nicole Koludrovic
Telefon 0522-69 80 97

Specialpedagog 7-9
Diana Heddelin Åkerman
Telefon 0522-69 75 13

Studie- och yrkesvägledare
Helena Nilsson El-Naggar
Telefon 0522-69 77 70

Tina Apell
Telefon 0522-69 72 02

Köket

Kock, Norgården 1
Lars-Olof Ogenstrand
Telefon 0522- 69 83 14

Kock, Norgården 2
Hanna Wistrand
Telefon 0522-69 83 44

Vaktmästare

Vaktmästare
Urban Jonsson
Telefon 0522-69 80 58

Arbetslag 7-9

Arbetslag 7
Mobilnummer 0790 66 59 13

Arbetslag 8
Mobilnummer 0790 66 59 14

Arbetslag 9
Mobilnummer 0790 66 59 15

Arbetslag Flex
Mobilnummer 072-147 68 53

Förslag på sidor