Norgårdenskolan 

Två elever går över Norgårdenskolans gård


Norgårdenskolan är en högstadieskola med cirka 480 elever belägen i västra Uddevalla i området Herrestad, i närheten av Torp köpcentrum. På högstadiet finns förutom 18 klasser i årskurserna 7-9 även en särskild undervisningsgrupp, Flexgrupppen, och på skolområdet finns även verksamheterna Norgården anpassad grundskola och Bryggan. Skolans personal är organiserad i fyra arbetslag: arbetslag 7, arbetslag 8, arbetslag 9 och arbetslag Flex.

Skolområdet består av fyra hus: A-huset där den anpassade grundskolan håller till, B-huset där Bryggan har hemvist och C-huset, samt det övre D-huset, där högstadiet går.

På skolan finns elevhälsopersonal, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt rektor och biträdande rektor finns representerade. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i centrala elevhälsan.

Följ oss gärna på sociala medier!

  • Instagram: @norgardenskolan
  • TikTok: @tiktok_norgarden

Aktuellt

Se ny film om elevrådets arbete.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Linda Ek
Telefon 0522-69 72 51

Biträdande rektor
Mikael Holm
Telefon 0522-69 66 78

Administratör
Junette Berglund
Telefon 0522-69 72 57

Adresser
A-huset (godsmottagning) = Norgårdsvägen 16
B-huset (kök 1) = Norgårdsvägen 18
C-huset (slöjd) = Norgårdsvägen 14
D-huset (administration) = Norgårdsvägen 12
D-huset (kök 2) = Loftvägen 1

Postadress
451 75 Uddevalla

Förslag på sidor