Unnerödsskolan

Unnerödskolan

Vi vill skapa en relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimu-
lerar till hög målppfyllelse där eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande.

Trivsel, Trygghet och Kunskap är våra ledord i verksamheten. Skolan ska vara en utvecklande, varm och trygg plats, där barnen blir sedda och stimulerade för att utvecklas på bästa sätt.

Unnerödsskolan är en 4-6-skola.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Telefonnummer till respektive klass:

4ab: 072-205 88 89
4 cd: 073-917 56 77
5ab: 072-201 61 34
5cd: 072-147 68 63
6ab: 070-785 83 33
6cd: 072-145 63 23

Rektor
Åsa Dahlgren
Telefon 0522-69 71 58

Biträdande rektor
Annika Lindblom
Telefon 0522-69 53 42

Administratör
Eva Blomqvist
Telefon 0522-69 66 76

Adress
Aftonbrisvägen 1, 451 61 Uddevalla

Förslag på sidor