Toggle navigation

Unnerödsskolan

Unnerödskolan

Vi vill skapa en relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimu-
lerar till hög målppfyllelse där eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande.

Trivsel, Trygghet och Kunskap är våra ledord i verksamheten. Skolan ska vara en utvecklande, varm och trygg plats, där barnen blir sedda och stimulerade för att utvecklas på bästa

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Telefonnummer till respektive klass:

Förskoleklass: 072 200 25 34
År 1: 072 201 46 04

År 2: 072 143 52 23

År 3: 072 201 61 34

År 4: 070 785 83 33

År 5a: 072 201 88 89

År 5bc: 072 201 98 62

Rektor
Karin Isaksson
Telefon 0522-69 71 58

Administratör
Eva Blomqvist
Telefon 0522-69 66 76

Adress
Aftonbrisvägen 1, 451 61 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00