Unnerödsskolan

Unnerödskolan

Vi vill skapa en relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimu-
lerar till hög målppfyllelse där eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande.

Trivsel, Trygghet och Kunskap är våra ledord i verksamheten. Skolan ska vara en utvecklande, varm och trygg plats, där barnen blir sedda och stimulerade för att utvecklas på bästa

Kontakt

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter

Förskoleklass, telefon 0522-69 53 95
År 1-5/personalrum, telefon 0522-69 71 33

Rektor
Karin Isaksson
Telefon 0522-69 71 58

Administratör
Eva Blomqvist
Telefon 0522-69 66 76

Adress
Aftonbrisvägen 1, 451 61 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00