Norrskolan

Norrskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Blekevägen 29 | Område norr | F-6 | 350 elever

Norrskolan finns i området Bleket i Uddevalla. Skolan har närhet till natur och det centrala läget innebär även närhet till olika inom- och utomhusaktiviteter inom kultur och idrott.

Skolgården inbjuder till lek och olika sorters aktiviteter. Det finns ett eget skolkök där maten tillagas varje dag och eleverna erbjuds salladsbuffé och varmrätt.

Skolan har cirka 350 elever från förskoleklass upp till och med skolår 6.
Norrskolan ligger i ett område med inflyttning. Totalt arbetar runt 50 personer på skolan. Utöver den pedagogiska personalen finns ett servicelag som består av personal i köket, personal som städar, vaktmästare samt fastighetsskötare. På skolan arbetar även elevhälsan som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor.

Värdegrundsarbete

Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund och varje skolstart genomför vi praktiska övningar för att stärka värdgrunden på skolan. Under läsåret har vi ett årshjul där värdegrundsövningar planeras in för skolans samtliga verksamheter.

Respektera dig själv
Gör alltid ditt bästa efter dina förutsättningar.
Respektera andra
Behandla andra med omtanke, hjälpsamhet och ärlighet.
Respektera egendom
Var rädd om dina, andras och skolans tillhörigheter.

Förhållningssätt och samtalsmetod

På skolan finns personal med kompetens inom CPS, Collaborative and Proactive Solutions. Det är en systematisk och tydligt strukturerad strukturerad samtalsmetod som grundar sig i förhållningssättet att barn gör rätt om de kan. Det innebär att vi vuxna ska se oönskat beteende hos elever som att de ännu inte har förmågan att göra det vi kräver av dem eller se att det finns begripliga och goda anledningar till att de beter sig som de gör. CPS-metoden erbjuder elever och vuxna möjlighet att ringa in och träna den förmåga hos eleven som behöver utvecklas.

Denna arbetsmetod gynnar elevernas känsla av delaktighet när det handlar om sitt eget lärande. Den lär eleverna att uttrycka sig, reflektera över vad som är deras bekymmer och hur vi tillsammans kan lösa dem.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är en plats att utvecklas på. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, lekens betydelse, trygghet, elevdemokrati samt lärandet i praktiken. Under veckan erbjuder vi olika aktiviteter som eleverna kan välja att delta i.

På yngrefritids två avdelningar går elever från förskoleklass till och med årskurs två.

Från och med årskurs tre går eleverna på storfritids där de får ta ett större ansvar allt eftersom de blir äldre.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Ola Fransson
Telefon
0522-69 58 65

Biträdande rektor
Lisa Odén
Telefon 072-204 24 76

Administratör
Christina Bergenklev
Telefon 0522-69 72 56

Adress
Blekevägen 29, 451 54 Uddevalla

Personalrum

År 1
Telefon 0522-69 80 49, 070-161 28 39
År 2
Telefon 0522-69 80 44, 070-161 28 40
År 3
Telefon 0522-69 80 46, 070-161 28 42
År 4
Telefon 0522-69 80 45, 070-161 28 41
År 5
Telefon 0522-69 80 47, 070-161 28 43
År 6
Telefon 0522- 69 80 43, 070-161 28 44


Arbetsrum år 1-3
Telefon 0522-69 66 42

Köket

Kock
Martin Lundström
Telefon 0522- 69 66 44

Fritidshem

Ormen Kaa
Telefon 0522-69 66 45, 070-165 75 65
Baloo
Telefon 0522-69 66 51, 070-165 75 68
Storfritids
Telefon 0522-69 66 48, 070-223 57 57

Elevhälsa

Kurator
Liselott Johansson
Telefon 0522-69 74 59

Skolsköterska
Anna-Lena Elofsson
Telefon 0522-69 53 02

Tf specialpedagoger
Marina Oksjö
Anna Henriksson

Speciallärare
Maria Sköld
Eva Strid
Therese Johansson

Telefon 0522-69 66 18

Förslag på sidor