Sommarhemsskolan

Sommarhemsskolan

Sommarhemsskolan ligger belägen i Uddevallas södra del. Vi är två enheter, en för årskurs F-6 och en för årskurs 7-9. Skolan har nybyggda och väl anpassade lokaler för teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Det centrala läget innebär goda förutsättningar för att ta del av kulturutbud, hav och natur. För att ha en mjuk och ren miljö använder vi inneskor.

Skolan är utrustad med den senaste tekniken med bland annat digitala whiteboards i alla klassrum. Eleverna har tillgång/disponerar en dator under skoltiden. Vi arbetar med en digital lärplattform som heter Classroom och för information och bedömning använder vi Unikum. Vi har en erfaren och engagerad personal som arbetar i arbetslag runt eleverna.

Vi är en Google Reference School!

Kontakt

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

F-3, telefon 0522-69 71 66
4-6, telefon 0522-69 71 57
7-9, meddela frånvaro via appen Edlevo

Årskurs F-6

Rektor
Marika Delvret
Telefon 0522-69 71 59

Administratör
Charlotte Stigefors
Telefon 0522-69 51 28

Årskurs 7-9

Rektor
Sara Högberg
Telefon 0522-0522-69 66 86

Biträdande rektor
Ingela Sjölin
Telefon 0522-69 65 79

Skoladministratör 7-9
Gun-Britt Johansson
Telefon 0522-69 71 52

Adress
Sommarhemsvägen 3, 451 44 Uddevalla

Förslag på sidor