Sommarhemsskolan

Sommarhemsskolan

Sommarhemsskolan ligger belägen i Uddevallas södra del. Vi är två enheter, en för årskurs F-6 och en för årskurs 7-9. Skolan har nybyggda och väl anpassade lokaler för teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Det centrala läget innebär goda förutsättningar för att ta del av kulturutbud, hav och natur. För att ha en mjuk och ren miljö använder vi inneskor.

Skolan är utrustad med den senaste tekniken med bland annat digitala whiteboards i alla klassrum. Eleverna har tillgång/disponerar en dator under skoltiden. Vi arbetar med en digital lärplattform som heter Classroom och för information och bedömning använder vi Unikum. Vi har en erfaren och engagerad personal som arbetar i arbetslag runt eleverna.

Våra eleverna skapar ett mervärde i framtiden för sig själv och andra. Därför arbetar vi aktivt med VETA: Värdeskapande, Engagemang, Tillit och Autonomi. Arbetslagen sätter upp mål med eleverna för hur det ska kunna utveckla dessa förmågor och stämmer av dessa löpande under året på arbetslagsmöten.

Vi är en Google Reference School!

Aktuellt

Kontakt

Frånvaroanmälan

Digital frånvaroanmälan via Dexter

F-3, telefon 0522-69 71 66
4-6, telefon 0522-69 71 57
7-9, meddela frånvaro via Dexterappen

Årskurs F-6

Rektor
Marika Delvret
Telefon 0522-69 71 59

Biträdande rektor är tjänstledig hösten 2020
Andreas Landenmark

Administratör
Charlotte Stigefors
Telefon 0522-69 51 28

Årskurs 7-9

Rektor
Martin Adeteg
Telefon 0522-69 66 86

Biträdande rektor
Sara Högberg
Telefon 0522-69 65 79

Skoladministratör 7-9
Gun-Britt Johansson
Telefon 0522-69 71 52

Adress
Sommarhemsvägen 3, 451 81  Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00