Sommarhemsskolan

Sommarhemsskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Sommarhemsvägen 3 | Område söder | F-9 | 750 elever

Sommarhemsskolan ligger belägen i Uddevallas södra del. Vi är två enheter, en för årskurs F-6 och en för årskurs 7-9. Skolan har nybyggda och väl anpassade lokaler för teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Vårt centrala läge innebär goda förutsättningar för att ta del av kulturutbud, hav och natur. För att ha en mjuk och ren miljö använder vi inneskor.

F-6

Förskoleklass och grundskola

Vi erbjuder eleverna en trygg och välgenomtänkt arbetsmiljö med hög standard. Personalens stora engagemang för varje elev kombinerat med ett gott samarbete mellan hem och skola är grundstenen i vår verksamhet.

Vi har tillgång till en av kommunens största idrottshallar när vi har idrott. Det centrala läget innebär att vi har närhet till olika inomhus- och utomhusaktiviteter inom idrott, kultur och natur.

Fritidshem
Vi har många barn på fritids, med olika avdelningar för de yngre och de äldre barnen. Personalen är utbildade fritidspedagoger, som arbetar nära lärare och förskollärare. Verksamheten på fritidshemmet anpassas efter varje barns intresse och ålder. Många aktiviteter förlägger vi utomhus och rörelse präglar också fritidshemmets verksamhet. Vi har tillgång till idrottshallen varje vecka.

Öppettider: Måndag-fredag 6.00-18.00

Frukost: Serveras 7.30

Mellanmål: Serveras mellan 13.50-14.30 beroende på vilket fritidshem ditt barn går på.

7-9

Sommarhemsskolan 7-9 är byggd efter konceptet ”Den lilla skolan i skolan” som innebär att varje arbetslag har sina egna lokaler. Arbetslagen har förutom lektionssalar också tillgång till flera grupprum och även ett uppehållsrum. För att ha en mjuk och ren miljö använder vi inneskor.

Skolan är utrustad med den senaste tekniken med bland annat digitala whiteboards i alla klassrum. Eleverna disponerar också en personlig dator under högstadietiden. Vi arbetar med en digital lärplattform som heter Classroom mot elever samt Unikum som mer är riktad till vårdnadshavare.

Vi har erfaren och engagerad personal som arbetar i arbetslag runt eleverna. Vi har även ett väl fungerande elevhälsoteam med skolsköterska, specialpedagog , speciallärare, skolpsykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

F-3, telefon 0522-69 71 66
4-6, telefon 0522-69 71 57
7-9, meddela frånvaro via appen Edlevo

Ledning och administration F-6

Rektor
Marika Delvret
Telefon 0522-69 71 59

Administratör
Charlotte Stigefors
Telefon 0522-69 51 28

Ledning och administration 7-9

Rektor
Sara Högberg
Telefon 0522-0522-69 66 86

Biträdande rektor
Ingela Sjölin
Telefon 0522-69 65 79

Skoladministratör 7-9
Merita Pirqe
Telefon 0522-69 66 13

Adress
Sommarhemsvägen 3, 451 44 Uddevalla

Skolvärd
Hannah Persson

Vaktmästare
Ulf Bäckström

Elevhälsa

Specialpedagog F-6
Berit Knutsson

Speciallärare/specialpedagog 7-9
Johanne Ahlsén Mörlin
Telefon 0522-69 56 75

Speciallärare/specialpedagog 7-9
Åsa Petersson
Telefon 0522-69 81 29

Kurator F-6
Karin Bernhard
Telefon 0522-69 58 93

Kurator 7-9
Elisabeth Alenklint
Telefon 0522-69 53 99

Speciallärare F-6
Anna Henriksson
Telefon 0522-69 56 38

Skolsköterska F-6
Therese Hjelström
Telefon 0522-69 76 05

Skolsköterska 7-9
Kristin Lundqvist
Telefon 0522-69 58 44

Skolläkare söks via skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledare
Amanda Häger
Telefon 0522-69 78 55

Lina Hansson
Telefon 0522‑69 66 38
Lina jobbar på Sommarhemsskolan på tisdagar, övrig tid Linnéaskolan.

Fritidshem

Måsen
Telefon 0522-69 71 68,
Sms: 070-160 78 94

Viggen
Telefon 0522-69 70 72
Sms: 070-165 85 27

Tärnan
Telefon 0522-69 71 88,
Sms: 070-160 78 95

Svanen
Telefon 0522-69 70 82,
Sms: 070-165 58 28

Albatrossen
Alba Telefon 0522-69 56 03,
Sms: 072-145 63 64

Trossen Telefon 0522-69 71 69,
Sms: 070-165 74 31

Köket

Kock
Lisseth Maravilla
Telefon 0522-69 84 65

Klassansvariga F-6

FA: Jennie Isaksson, Josefine Amundsen
FB: Kristin Nilsson, Helén Andréasson
1A: Elin Persson, Bilal Moussa
1B: René Cederholm, Floriand Sadiku
2A: Lisa Westland
2B: Gabrielle Lundgren
3A: Jenny Nordberg
3B: Amelie Gustavsson
4A: Madeleine Oscarsson, Mikael Karlsson
4AB: Johannes Bejbom Trygg, Mikael Karlsson
4B: Åse Wikå, Mikael Karlsson
5A: Karolina Malmqvist
5B: Linda Jakobsson
6A: Nathalie Evensen, Sanna Niklasson
6B: Louise Thielfoldt, Nathalie Evensen

Fritids Svanen/Tärnan

Helene Östberg
Magnus Adamsson
Ann-Sofie Sjöblom
Marie-Louise Erasmie
Åke Gustavsson
Mohammed Abdulhamid
Floriand Sadiku

Fritids Måsen/Viggen

Nana Kawas
Doaa Abdulkhalek
Viktor Arthur
Josefin Amundsen
Bilal Moussa

Fritids Alba/Trossen

Håkan Alfredsson
Caroline Niklasson
Christoffer Warmbold
Sanna Niklasson
Jennefi Andersson
Armend Shillova

Pedagogisk personal 7-9

Lag 7, telefon 0522-697216
7a Ewa Rönnerhag, Mats Alärd
7b Caroline Nysten, Pontus Lundqvist
7c Patrik Back, Liv Andersson
7d Dinna Karlsson, Elisabeth Reuterberg
7e Viktoria Borg, Elin Stålheim Geijer
Assistenter Thalfaa Aldabbas, Sixten Midsem
Specialpedagog Johanne Ahlsen Mörlin

Lag 8, telefon 0522-696858
8a Lina Källman, Anna Maria Cartensen
8b Åsa Marie Ahl, Tonny Hellström
8c Andre Erlandsson, Mariam Abdallah
8d Maria Thuresson, Anna Wiklund
8e Yvonne Arbin, Göran Hildningsson
Assistenter Louise Laurell, Henrik Troudi
Lärare språk Liselotte Strinning Hildebrand
Specialpedagog Jörgen Jonsson

Lag 9, telefon 0522-697214
9a Sandra Ekvall, Anton Käck
9b Maria Samuelsson, Johan Vikmo
9c Lisbeth Mossum, Kasim Zaino
9d Clary Andersson, Hiba Abdallah
Assistent Mathias Bäckström
Specialpedagog Åsa Petersson

Lag Flex, telefon 0522-695393
Lärare Cecilia Djupfeldt Johan Sollid
Assistent Erik Karlsson Sofia Sjölin
Socialpedagog Lisa Lycken

Resurspersonal
Socialpedagog Maria Kjell
Skolvärd Christian Hultberg
Vaktmästare Ulf Bäckström
Administratör Merita Pirqe

Vi är en Google Reference School!

Förslag på sidor