Ramnerödsskolan

Ramnerödsskolan

Ramnerödsskolan F-2

Ramnerödsskolan håller att byggas om till en F-9 skola. Första skedet inleds med att vi startar upp en förskoleklass. Förskoleklassen startas i modulhus på grusplanen mitt emot Norrskolan. Tanken är att vi under om- och tillbyggnaden av Ramnerödsskolan årligen utökar klasserna i modulhuset så att när nya Ramnerödsskolan står klar höstterminen 2022 så flyttar F-3 direkt in i nya lokaler!

Ramnerödsskolan 6-9

På Ramnerödsskolan 6-9 går idag cirka 300 elever fördelade på 12 klasser samt en förberedelseklass.

Vi arbetar för en framgångsrik skola med Quadriceps-programmet. Quadriceps är ett program som har utvecklats utifrån forskning om framgångsrika skolor. Vår strävan är att kunna erbjuda eleverna en plattform för lärande med lugn, motivation och arbetsro för elever och personal.

Aktuellt

Kontakt

Ramnerödsskolan F-2

Frånvaroanmälan
Frånvaro anmäls via Dexter

Rektor
Björn Nilsson
Telefon 0522-69 66 21

Administratörer
Sandra Johansson
Telefon 0522-69 65 96

Jennie Andersson
Telefon 0522-69 66 33

Adress
Blekevägen 29, 451 81 Uddevalla

Ramnerödsskolan 7-9

Frånvaroanmälan
Telefon
0522-69 66 40
OBS! Förälder/vårdnadshavare måste ringa varje morgon för att anmäla frånvaro.

Rektor
Björn Nilsson
Telefon 0522-69 66 21

Biträdande rektor
Niklas Velander
Telefon 0522-69 71 02

Administratörer
Jennie Andersson
Telefon 0522-69 66 33

Sandra Johansson
Telefon 0522-69 65 96

Adress
Boxhultsvägen 18, 451 51 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00