Linnéaskolan

Linnéaskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Kursgårdsvägen 6 | Område Ljungskile | 7-9 | 300 elever

Linnéaskolan är belägen vid foten av Bredfjället, med en fantastisk utsikt över Ljungskileviken och med naturen och Ljungskile Folkhögskola som närmsta grannar.

På Linnéaskolan arbetar vi hela tiden för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, genom fasta rutiner, närvaro och engagemang.

På Linnéaskolan strävar vi hela tiden efter att ge varje enskild elev förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det är av yttersta vikt att eleverna upplever skolvardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull, varför vi kontinuerligt arbetar med ledning och stimulans.

I praktiken innebär det en tydlighet kring mål och förväntningar, att vi möter eleven där den befinner sig och att eleven äger sitt eget lärande. Vi hjälper dem med detta bland annat genom att ha en gemensam struktur för lektionerna och lika rutiner och förhållningssätt i klasserna. Undervisningen är kopplad till verkligheten, ända ner på uppgiftsnivå.

Tillsammans med hemmen arbetar vi för att eleverna utvecklas mot ett allt större ansvarstagande – för sig själva, sina studier och sin omgivning.

Skolans mål

Förutom grundskolans gemensamma övergripande mål arbetar Linnéaskolan också med:

  • att utveckla elevdemokrati/-inflytande genom att utveckla formerna för elevråd och utbildning av elevskyddsombud
  • hållbar utveckling genom att arbeta ämnesövergripande i år 8 för att eleverna ska få möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och för att skaffa sig ett förhållningssätt till övergripande globala frågor.
  • att utarbeta former för föräldrasamverkan.

Organisation

På Linnéaskolan arbetar vi i tre arbetslag. I varje arbetslag finns lärare i olika ämnen som har merparten av lektionerna för arbetslagets klasser, vilket bidrar till en nära kontakt mellan lärare och elever.

Varje arbetslag utser mentorer som individuellt ansvarar för ett antal elever och deras skolgång och utveckling på skolan. Mentorn är elevens och vårdnadshavarnas kontakt med skolan och den som genomför utvecklingssamtal med mera.

På Linnéaskolan finns förutom lärare och skolledning även speciallärare, socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator och specialpedagog.

Skola och skolgård

Linnéaskolan består av de två byggnaderna Östan och Västan. Förutom lektionssalar, som finns i båda byggnaderna, återfinns det i Östan bland annat ett bibliotek, ett pingisrum och en välbesökt cafeteria, som drivs av våra socialpedagoger. Där kan eleverna köpa både frukost och mellanmål, låna ett spel eller en kortlek, lägga ett pussel eller bara umgås. I det nybyggda Västan finns våra två labbsalar, utrustade med allt man behöver för att utföra laborationer på kemilektionerna.

Utanför Östan har vi en multiarena, där eleverna kan spela fotboll, basket och pingis eller aktivera sig på annat sätt på rasterna. Förutom en fantastisk utsikt över Ljungskileviken har vi också nära till skog och natur, vilket idrottslärarna givetvis tar tillvara vid sina lektionspass.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo
OBS! Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande. Anmälan måste göras för varje dag eleven är frånvarande.

Rektor
Linda Ek
Telefon 0522-69 53 70

Ledningsresurs
Jeanette Engström
Telefon 0522-69 53 73

Administratör
Annsofi Öhman
Telefon 0522-69 71 06

Adress
Kursgårdsvägen 6, 459 31 Ljungskile

Elevhälsa

Skolsköterska
Louise Jonson Brattfors
Telefon 0522-69 72 64

Kurator
Sara Gustafsson
Telefon
0522-69 53 07

Specialpedagog
Camilla Holmquist
Telefon 0522-69 53 80

Psykolog
Hans Fäldt
Telefon 0522-69 56 76

Arbetslag A 0522-69 53 71 (8A, 9A, 9B)

Lisa Nordström (arbetslagsledare)
Graeme Addinsall
Viktor Adebahr
Andreas Bohlin
Raghad Mahmoud
Linda Millegård
Malin Rindvik

Arbetslag B 0522-69 53 89 (7A, 8B, 9C, 9D)

Anna Wikström (arbetslagsledare)
Rebecka Ahlin
Peter Alexandersson
Holger Barra
Clara Calander
John Martinsson
David Skälegård

Arbetslag C 0522-69 53 72 (7B, 7C, 8C, 8D)

Ann Bertilsson
Suany Estay Madera
Linda Fallqvist
Joakim Hedlund
Daniel Kerekes
Rebecka Olers
Maria Svanborg
Isabella Öhlander Zahmoul

Lärarassistent
Elisabeth Salomonsson
Telefon 0721 - 43 51 69

Skolvärd
Susanne Johansson
Telefon
0721 - 47 68 76

Socialpedagoger
Mats Karlsson
Telefon 0522-69 56 18

Mats Turesson
Telefon 0522-69 58 74

Speciallärare
Angelica Åsberg

Studie- och yrkesvägledare
Lina Hansson
Telefon
0522-69 66 38

Förslag på sidor