Linnéaskolan

Linnéaskolan

Linnéaskolan är belägen vid foten av Bredfjället i Ljungskile med en underbar utsikt över Ljungskileviken och Orust. Skolan är närmaste granne till Ljungskile Folkhögskola.

Vi vill ge varje elev på Linnéaskolan förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med hemmen vill vi arbeta för att eleverna utvecklas mot ett allt större ansvarstagande – för sig själva, sina studier och sin omgivning.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Sjukanmälan av elev görs i första hand via Dexter-appen.
I andra hand via sms till telefonnummer 0721-456309. Ange då elevens namn, klass, datum/tid för frånvaro samt orsak till frånvaro, ex. Anna Andersson, 7a, 170822-170823, sjukdom.

OBS! Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande. Glöm inte att ange hur länge eleven blir hemma, eller anmäl på nytt varje morgon.

Rektor
Maria Kjörk
Telefon 0522-69 53 70

Administratör
Carina Bräck
Telefon 0522-69 71 50

Adress
Kursgårdsvägen 6, 459 31 Ljungskile

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00