Dalabergsskolan

Dalabergsskolan

Dalabergsskolan är en skola med cirka 350 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6 och cirka 40 personal.

Dalabergsskolan är en skola med studiero, nöjda elever och föräldrar. Vi satsar på Bedömning för lärande, IKT, Läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt kreativ undervisning. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas. Dessutom tar de äldre eleverna hand om de yngre genom att vara trivselledare och leda rastaktiviteter och lekar på rasterna.

Dalabergsskolan ställer höga krav på elever och lärare och hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Dessa grundläggande tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.

Aktuellt

Nu kan du även göra frånvaroanmäla för ditt barn via appen dexter som du kan ladda ner i din telefon. Inloggning för dexter får du via ditt barns mentor.

Du kan även ringa vår telefonsvarare.


Frånvaroanmälan

Digital frånvaroanmälan via Dexter

Telefon 0522-69 66 98

Följ oss på Facebook och Instagram!

Kontakt

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter
Telefon 0522-69 66 98

Rektor
Martin Svärd
Telefon 0522-69 66 55

Biträdande rektor
Sofia Pettersson
Telefon 0522-69 76 77

Administratör
Merita Pirqe
Telefon 0522-69 66 13

Adress
Dalabergsstråket 6, 451 81 Uddevalla


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00