Dalabergsskolan

Dalabergsskolan

Dalabergsskolan, Internationella skolan, är en F-6 skola med ca 350 elever samt ett fritidshem med två avdelningar.

Dalabergsskolan är en skola med studiero, nöjda elever och föräldrar. Vi satsar på Bedömning för lärande, IKT, Läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt kreativ undervisning. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas.

Dalabergsskolan ställer höga krav på elever och lärare och hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Dessa grundläggande tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.


Förslag på sidor