Dalabergsskolan

Dalabergsskolan

Dalabergsskolan är en skola med cirka 300 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 5 och cirka 40 personal.

Dalabergsskolan är en skola med studiero, nöjda elever och föräldrar. Vi satsar på Bedömning för lärande, IKT, Läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt kreativ undervisning. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas. Dessutom tar de äldre eleverna hand om de yngre genom att vara trivselledare och leda rastaktiviteter och lekar på rasterna.

Dalabergsskolan ställer höga krav på elever och lärare och hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Dessa grundläggande tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.

Aktuellt

Följ oss på Facebook och Instagram!

Vi är stolta över att presentera resultatet i skolinspektionens regelbundna tillsyn.

Vi firar beslutet från skolinspektionens regelbundna tillsyn som visar på att Dalabergsskolan uppfyller de författningar och krav inom de områden som granskats.
De granskade områdena är:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Det är resultatet av samarbete, engagemang och stor vilja att utvecklas för att alla elever ska lyckas i skolan. Vi är så stolta över personal och elever på skolan. Nu växlar vi upp för att bli ännu bättre detta läsår.

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=57294

Kontakt

Frånvaroanmälan
Telefon 0522-69 66 98

Rektor
Tina Tenggren
Telefon 0522-69 66 55

Biträdande rektor
Sofia Pettersson
Telefon 0522-69 76 77

Ledningsresurs
Jessica Levin
Telefon 0522-69 58 41

Administratör
Merita Pirqe
Telefon 0522-69 66 13

Adress
Dalabergsstråket 6, 451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00