Ljungskileskolan

Bild på Ljungskileskolan

Om skolan

Ljungskileskolan är en F-6-skola med cirka 520 elever belägen mellan havet och skogen. Här finns goda möjligheter till naturupplevelser i lärandet. På skolan arbetar 65 pedagoger i arbetslag knutna till barngrupperna. Vi arbetar med ett formativt arbetssätt och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig i tydliga mål, god lektionsstruktur och regelbunden återkoppling på elevernas arbete.

För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum att mötas och en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans! Våra elevenkäter visar att barnen trivs på skolan och är trygga med de vuxna.

På skolan har vi även två pedagoghundar i tjänst. Ta gärna del av vårt dagliga arbete genom att följa oss på vår instagramsida.

Allergier

På skolan råder förbud mot nötter, mandel, ägg (även i bakat och lagat) samt parfymerade produkter av hänsyn till både elever och personal.

Förskoleklass höstterminen 2022

Nedan finns det bildspel som presenterades vid föräldramöten den 10 och 11 maj 2022. Bildspelet är ett ljudlöst youtube-klipp (5 sekunder per bild) och är information till er vårdnadshavare som har barn som börjar i vår förskoleklass höstterminen 2022.

Kontakt

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo innan 07:45 varje dag.

Om eleven har specialkost ska även köket meddelas på 0522-69 53 43 eller via e-post till Jenny Gadd

Rektor F-3
Paula Sandahl
Telefon 0522-69 56 52

Tf rektor 4-6
Petra Andersson
Telefon 0522-69 79 19

Administratör
Jonatan Robertsson
Telefon 0522-69 71 51

Vikariesamordnare
Madeleine Edlund
Telefon 0522-69 75 41

Adress
Hälle lider 11, 459 32 Ljungskile

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00