Bild på Ljungskileskolan

Ljungskileskolan

Fakta: Kommunal grundskola | Hälle Lider 11 | Område Ljungskile | F-6 | 500 elever

Ljungskileskolan är en F-6-skola med cirka 500 elever belägen mellan havet och skogen. Skolan bedriver även fritidsverksamhet med 6 avdelningar där cirka hälften av skolans elever är inskrivna.

Lungskileskolans logotyp

På Ljungskileskolan finns goda möjligheter till naturupplevelser i lärandet. På skolan arbetar 60 pedagoger i arbetslag knutna till barngrupperna. Vi arbetar med ett formativt arbetssätt och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig i tydliga mål, god lektionsstruktur och regelbunden återkoppling på elevernas arbete.

För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum att mötas och en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans! Våra elevenkäter visar att barnen trivs på skolan och är trygga med de vuxna.

På skolan har vi pedagoghundar i tjänst.

Följ oss gärna på Instagram och Youtube.

Förväntningar och förhållningssätt på Ljungskileskolan

Av oss som personal kan ni förvänta er att vi

 • möter alla barn och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt
 • skapar trygghet och trivsel för barnen både inne och ute
 • bemöter barnen utifrån individuella behov
 • uppmuntrar artighet, vänlighet och ett gott uppförande
 • som vuxna är goda förebilder
 • strävar efter att alla barn ska känna ”jag kan, jag vill, jag duger”
 • uppmärksammar och agerar vid konflikter, trakasserier och kränkande behandling
 • samarbetar med föräldrar för att stötta eleven

Av dig som elev förväntar vi oss att du

 • möter alla barn och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt
 • använder ett vårdat språk
 • inte utsätter barn eller vuxna för obehag eller kränkande behandling
 • kommer i tid och har med rätt material/utrustning
 • sköter egna arbetsuppgifter och läxor
 • följer skolans regler och är rädd om skolans saker, te x böcker och datorer.
 • Vi önskar att du som elev känner att du kan berätta för en vuxen på skolan om du eller andra utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

Av dig som förälder förväntar vi oss att du

 • samarbetar med personalen för att stötta ditt barn. I första hand vänder du dig till klassläraren
 • hjälper ditt barn att passa tiden
 • ser till att ditt barn kommer utvilat till skolan
 • ser till att ditt barn äter frukost för att orka med förmiddagen
 • tar del av ditt barns skolvardag, läxor och information på Unikum
 • meddelar personal om du uppmärksammar att barn på skolan utsätts för kränkande behandling
 • undviker att ta ledigt för ditt barn under terminen, ledighet planeras i första hand till loven
 • att lämna av ert barn på anvisad plats och under säkra förhållanden.

Tillsammans gör vi vårt bästa för att alla på skolan ska trivas.

 

Ljungskileskolans fritidshem årshjul 23-24

Fritidshem

Välkommen till Ljungskileskolans fritidshem! Vi har för närvarande cirka 235 barn inskrivna på fritidshemmet fördelat på sex fritidsavdelningar.

Vi arbetar gemensamt utifrån ett gemensamt årshjul. Vårt årshjul presenterar våra fem arbetsområden för läsåret 2023/2024.

Utöver dessa fem områden arbetar vi kontinuerligt med gemenskap och elevinflytande.

Vi använder Edlevo som närvarosystem.

06:00 - Fritidshemmet öppnar på Körsbärsdalen
07:15 - 07:40 - Frukost i matsalen
08:00 - Skolan börjar
13:15 - Fritidsbarnen kommer
13:40 - Mellanmål Körsbärsdalen
13:50 - Mellanmål Rosengården
14:00 - Mellanmål Snickeboa
14:15 - Mellanmål Björngrottan
14:25 - Mellanmål Mysak
14:35 - Mellanmål Västerhaga
17:00 - Avdelningarna slås ihop och barnen vistas på Körsbärsdalen
18:00 - Fritidshemmet stänger

Rektor F-3
Paula Sandahl
Telefon 0522-69 56 52

Rektor 4-6
Helena Zell
Telefon 0522-69 51 19

Administratör
Vakant

Vikariesamordnare
Madeleine Edlund
Telefon 0522-69 75 41

Adress
Hälle lider 11, 459 32 Ljungskile

Elevhälsa

Skolsköterska
Louise Jonsson Brattfors
Telefon 0522-69 72 64

Skolläkare
Bokas efter överenskommelse med skolsköterskan

Skolkurator
Karolin Ekmekçi
Telefon 0522-69 53 13

Specialpedagog
F-6: Linda Olsén Wadenhov
Telefon 0522-69 79 19

F-3: Karin Widegren

Speciallärare
F-3: Anna Agneman

4-6: Martina Ekström

Fritidshem

Björngrottan
Klasser: FA och 1A.
Personal: Ann-Charlotte Fredriksson och Madeleine Johansson
Telefon 0721-46 25 02

Körsbärsdalen
Klasser: FB och 1B.
Personal: Clara Andersson, Emelie Thorsén och Maria Thorsén
Telefon 0721-46 25 00

Mysak
Klasser: 2C och 3C.
Personal: Anna-Karin Andersson och Andreas Österberg
Telefon
0722-03 30 83

Rosengården
Klasser: FC och 1C.
Personal: Malin Lillskog och Patrik Olsson
Telefon 0721-46 25 01

Snickeboa
Klasser: 2A och 2B.
Personal: Tony Andreasson, Lorik Ramosaj och Gunilla Muggerud
Telefon 0721-46 26 17

Västerhaga
Klasser: 3A, 3B, årskurs 4, 5 och 6.
Personal: Carina Sandberg och Patrik Härle
Telefon 0721-46 25 03

Arbetslag

Förskoleklass
Klasslärare FA: Jenny Olsson
Klasslärare FB: Pernilla Eldborn och Elisabet Stille
Klasslärare FC: Carl Wanglöf
Förskollärare: Rosita Ferm
Fritidsassistenter: Madeleine Johansson, Malin Lillskog och Emelie Thorsén
Resurs: Elisabeth Andersson

Årskurs 1
Telefon arbetslag: 0721-462615
Klasslärare 1A: Tina-Marie Waldetoft
Klasslärare 1B, 1C: Anne-Lie Norberg och Therese Johansson
Fritidspedaagoger: Ann-Charlotte Fredriksson och Patrik Olsson
Lärare fritidshem: Clara Andersson
Fritidsassistent: Patrik Härle och Maria Thorsén

Årskurs 2
Telefon arbetslag: 0720-837756
Klasslärare 2A: Emma Mäsak
Klasslärare 2B: Hanna Svanberg
Klasslärare 2C: Helena Olsson
Lärare fritidshem: Tony Andreasson
Lärare: Sissela Hultgren
Elevassistenter: Andreas Österberg, Lorik Ramosaj och Gunilla Muggerud

Årskurs 3
Telefon arbetslag: 0721-462614
Klasslärare 3A: Rose-Marie Carlsson
Klasslärare 3B: Malene Bäckrud
Klasslärare 3C: Anna Olsson och Sissela Hultgren
Lärarassistent: Sarah Thorsén
Fritidspedagoger: Anna-Karin Andersson och Carina Sandberg

Lag 4
Telefon arbetslag: 0722-091138
Klasslärare 4A: Linda Antonsson
Klasslärare 4B: Annie Dosé och Ulrika Tartagni
Klasslärare 4C: Patrik Björk
Klasslärare 4D: Emelie Pedersen
Slöjdlärare textil: Monika Blomdahl

Lag 5
Telefon arbetslag: 0722-091447
Klasslärare 5A: Ulrika Billgren
Klasslärare 5B: Lina Karlén
Klasslärare 5C: Sofia Ekström

Lag 6
Telefon arbetslag: 0722-091467
Klasslärare 6A: Lena Grenhage
Klasslärare 6B: Maria Stawreberg
Klasslärare 6C: Ragnhild Ose
Klasslärare 6D: Anna Björk
Slöjdlärare trä- och metall: Fredrik Larsson
Idrottslärare: Ivan Vitus
Lärare hemkunskap: Linda Hallman Blad

Resursteamet 4-6
Resurspedagoger: Maja Sölsnaes och Marie Johnsson
Elevassistenter: Jessica Eldborn och Madeleine Edlund

Skolhus

Slöjdsalen
Telefon 0522-69 56 80

Musikhuset
Telefon 0522-69 56 90

Skolkök

Kock
Alex Ademi Jacobsson
Telefon 0522-69 53 43

Vaktmästare

Jesper Lindén
Telefon 0522-69 65 63

Christopher Tellander
Telefon 0522-69 51 08

 

Förslag på sidor