Ljungskileskolan

Bild på Ljungskileskolan

Ljungskileskolan är en F-6-skola med cirka 510 elever belägen mellan havet och skogen. Skolan bedriver även fritidsverksamhet med 6 avdelningar där cirka hälften av skolans elever är inskrivna. Läs mer om skolan här.

Bildspel föräldramöte blivande förskoleklass höstterminen 2023

Bildspelet är i form av ett Youtube-klipp på cirka 2 minuter där man kan spela upp, pausa eller ändra uppspelningshastighet som man själv önskar.

Kontakt

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo innan 07:45 varje dag.

Om eleven har specialkost ska även köket meddelas via telefon 0522-69 53 43

Rektor F-3
Paula Sandahl
Telefon 0522-69 56 52

Rektor 4-6
Helena Zell
Telefon 0522-69 51 19

Administratör
Jonatan Robertsson
Telefon 0522-69 71 51

Vikariesamordnare
Madeleine Edlund
Telefon 0522-69 75 41

Specialpedagog
Linda Olsén Wadenhov
Telefon 0522-69 79 19

Skolsköterska
Linnea Nordqvist
Telefon 0522-69 75 16

Skolkurator
Karolin Ekmekçi
Telefon 0522-69 53 13

Adress
Hälle lider 11, 459 32 Ljungskile

Förslag på sidor