Regler parallell placering

Enligt lag är det möjligt för vårdnadshavare att kombinera olika verk­sam­hetsformer som förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Det betyder att samma barn kan vistas i olika verksamheter under samma dygn utifrån vårdnadshavarnas önskemål.

Den parallella placeringen kan gälla antingen mellan förskola och pedagogisk omsorg (barn mellan 1-6 år) eller mellan fritidshem och pedagogisk omsorg (barn mellan 6 år - vårterminen det år barnet fyller 13 år).

Möjliga kombinationer

  • En fristående och en kommunal verksamhetsform

Om du som vårdnadshavare önskar en kombination av en fristående verksamhet och en kommunal verksamhet är detta möjligt om det är olika verksamhetsformer och om de kan erbjuda plats för ditt barn. Exempel: en fristående dagbarnvårdare och en kommunal förskola.

  • Två enskilda verksamhetsformer

Om du som vårdnadshavare önskar en kombination av två enskilda verksamhetsformer är detta möjligt om dessa verksamheter kan erbjuda plats till ditt barn. Eftersom verksamheten drivs av annan huvudman än kommunen måste du själv ta kontakt med de fristående verksamheterna.

Kommunal pedagogisk omsorg för barn mellan 6-13 år finns inte. Kommunen erbjuder bara fritidshem för dessa åldrar.

Fördelning av vistelsetiden

När du som vårdnadshavare ansöker om plats till ditt barn måste du ange att du önskar en parallell placering och skälen till det. På ansökan behöver du uppge ungefärligt antal timmar per vecka du avser att ha ditt barn i de olika verksamheterna. När ditt barn har fått en plats måste du uppge exakta tider för varje dag och för båda verksamheterna. Ditt barn kan inte vara mindre tid än 15 timmar i kommunal verksamhet. Justering av vistelsetiderna ska göras i god tid, minst 14 dagar innan du önskar ändra dina tider.

Transport/förflyttning mellan olika verksamheter/enheter

Den kommunala verksamheten har inte någon möjlighet att transportera barn mellan olika verksamheter. Den uppgiften har du som vårdnadshavare (eller den fristående verksamheten).

Fördelning av föräldraavgiften

Kommunen tar ut procentuell fördelning av ordinarie föräldraavgift utifrån barnets totala vistelsetid. Den fristående verksamheten ansvarar själv för sitt uttag av föräldraavgift.

Exempel: 15 timmar i kommunal förskola, 10 timmar i enskild pedagogisk omsorg: Avgiften till kommunen blir 15/25 av ordinarie avgift.

Den totala avgiften får inte överstiga maxtaxe-beloppen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor