Högalidsberget

Högalidsberget är beläget cirka 7 km öster om Ljungskile, vid Jättesås, ungefär en kilometer nordost om Vassbosjön. I naturreservatet finns Sveriges enda nu kända växtplats för den akut hotade arten atlantisk vårtlav.

I Högalidsberget finns också de starkt hotade arterna jättelav och örtlav, samt sårbara arterna liten sönderfallslav, stiftkvistlav och violettgrå porlav. Berget reser sig 30-50 meter över marken och uppe på berget och i branterna domineras växtligheten av hedekskog med ett stort antal senvuxna och gamla ekar. Föreskrifter för allmänheten. Känn er välkomna att besöka naturreservatet Högalidsberget men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och liggande träd och buskar,
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utplantera växt- eller djurart.

Naturvårdsförvaltare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Förslag på sidor