Store Mosse

Store Mosse ligger 1,5 km sydost om Forshälla kyrka, strax norr om Häljerödssjön. Den utgör ett gott exempel på ett stabilt myrkomplex med tydlig myrvegetationszonering.

Myren är inte välvd men har flera typiska mossepartier. Myren är glest bevuxen med tall. I de fuktiga höljorna växer vitag, brunag och småsileshår. I laggpartiet växer flera starrarter samt myrlilja.

Reservatet är bildat: 1973, och har en areal på ca 26 hektar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Naturvårdsförvaltare

Västkuststiftelsen.

Förslag på sidor