Lilla Hasselön

Den nästan kupolformade ön är belägen i Havstensfjorden intill den stora farleden in mot Uddevalla.

Lilla Hasselön har liksom de andra öarna i detta vattenområde stor betydelse som utflyktsmål för fritidsbåtar, inte minst mot bakgrund av den hårda exploateringen av närliggande fastlandsstränder, som lämnar få luckor för det rörliga friluftslivet. En relativt åldrig skog, mest gran, täcker nästan hela ön och erbjuder goda möjligheter till strövande. Skogen är också förutsättningen för ett rikt fågelliv. Här kan besökaren, om han är uppmärksam, få se bland annat kattuggla, bivråk, duvhök och orre.

Toppen av ön (85 m ö h) är krönt av ett röse, som är en grav från bronsåldern. Här har man strålande utsikt över fjordens skärgård. Lämpade för bad är de små sandbukterna i söder. Gröna bukt på nordvästsidan och småholmarna öster om huvudön, som också tillhör reservatet. Fast färjeförbindelse saknas.

Reservatet är bildat 1973 och har en areal på ca 222 hektar. Föreskrifter för allmänheten. Känn er välkomna att besöka Lilla Hasselöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld

Naturvårdsförvaltare

Västkuststiftelsen.

Förslag på sidor