Föräldraråd, samverkan

Alla föräldrar som har barn på Forshällaskolan är automatiskt med i föräldraföreningen. Föreningens syfte är att bidra till ett gott socialt klimat och en god fysisk miljö på skolan.

En gång i månaden har vi styrelsemöte. Då träffar vi skolans rektor samt en representant för personalen och diskuterar det vi tycker är viktigt kring barnens skolgång.
Mötena är öppna för alla föräldrar och är ett bra tillfälle att ta upp de frågor som just du tycker är viktiga. Det går utmärkt att komma och vara med varje gång eller bara en gång!

Några saker som vi diskuterat hittills är:

  • Skolgårdens utformning
  • Skolmaten och matsalen
  • Lokaler och elevantal
  • Skolans interaktion med andra delar av samhället
  • Fritids
  • Skolskjuts
  • Information till och dialog med föräldrar

Vi tar in en frivillig årlig medlemsavgift på 100 kronor per familj. Pengarna använder vi till att på olika sätt bidra till en bättre och roligare skolmiljö. Vi har bland annat sponsrat fjärdeklassarnas lägerskola, cirkusredskap, cyklar och pulkor för roligare raster, en högtalare och glass på Sundsdagen. Pengarna betalas in till PG 50 11 99-4.

 

Hej!!

Här kommer protokollet från 30/1. Alla de andra protokollen ligger på hemsidan under Forshälla skolan.

Har ni Facebook:

Fb sida Forshällaskolans föräldraförening.

Mail

forshalla.ff@hotmail.com

Här är vårens tider för våra träffar. Vi träffas i personalrummet ovan matsalen, kl. 18.00- 19.00.

Tisdag 28/2

Onsdag 29/3

Måndag 24/4

Tisdag 30/5

Mvh

Linda Myrstrand

Ordförande

Forshälla skolans föräödrarförening

Tel. 073-98 62 824

Styrelsen:

Linda Myrstrand, ordförande Åk 2 och Åk 6

Lena Hasselroth Åk 2

Josefin Karlsson Åk2 och Åk 4

Robin Naviga Förskoleklass och Åk 2

Thomas Bernström ÅK 1 och ÅK 6

Skolrepresentant:

Carina Blixt, rektor 0522-697154

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har förslag på ledamot, maila forshalla.ff@hotmail.com eller hör av dig till någon i styrelsen.


Mötesprotokoll

Här kan du läsa mer om föräldraföreningens verksamhet i årsberättelse och protokoll från föräldraföreningens möten:

Förslag på sidor