Hovhultsskolan

Hovhultsskolan är en skola med cirka 250 elever i förskoleklass upp till år 6 i grundskolan. Skolan ligger nära naturen i norra Uddevalla.

Hovhultsskolan

Skolgården erbjuder eleverna en omväxlande utemiljö, med tillgång till skog, linbana, rutschkana, pingisbord och fotbollsplan.

Hovhultsskolan har en gemensam helhetsidé som genomsyrar våra tre verksamheter förskoleklass, fritids och grundskola år 1-6.

Helhetsidén vi har arbetat fram är:

  • Höga förväntningar
  • Trygghet och studiero
  • Samarbete
  • Individuella utmaningar

Detta är en introduktionsfilm inför projektet "Skapande Skola" där Ulf Sindt ska komma på författarbesök.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Telefon: Ring eller smsa till respektive årskurs telefonnummer
Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande. Glöm inte att tala om hur länge eleven blir hemma, eller ring på nytt varje morgon

Rektor
Marcus Uppström
Telefon 0522-69 66 20

Biträdande rektor
Annica Nilsson
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Personalrum
Telefon 0522-69 66 61

Adress:

Sångvägen 19, 451 71 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00