Hovhultsskolan

Hovhultsskolan är en skola med cirka 275 elever i förskoleklass upp till år 6 i grundskolan. Skolan ligger nära naturen i norra Uddevalla.

Hovhultsskolan

Skolgården erbjuder eleverna en omväxlande utemiljö, med tillgång till skog, linbana, rutschkana, pingisbord och fotbollsplan.

Vi har haft full lärarbehörighet från förskoleklass till år 6 under flera års tid. Vi har hög personaltäthet, låg personalomsättning, tydliga gemensamma rutiner och strukturer som vi tagit fram tillsammans. Tilliten från/till rektor och biträdande rektor är hög. Vi har också en aktiv, närvarande och välfungerande elevhälsa.

Vår personal har goda förutsättningar, mycket stort engagemang och formar verksamheten utifrån gemensamma strukturer.

Vägledande för alla beslut är att vi ska följa vår huvuduppgift ”Alla elever ska lyckas med fortsatta studier och förberedas för år 7-9”.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro via Edlevo
Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande.

Rektor
Karin Olsson
Telefon 0522-69 66 20

Biträdande rektor
Maria Bälter
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Adress
Sångvägen 19, 451 71 Uddevalla

Förslag på sidor