Hovhultsskolan

Välkommen till Hovhultsskolan!

Hovhultsskolan är en skola med cirka 250 elever i förskoleklass upp till år 6 i grundskolan. Skolan ligger nära naturen i norra Uddevalla.

Hovhultsskolan

Skolgården erbjuder eleverna en omväxlande utemiljö, med tillgång till skog, linbana, rutschkana, pingisbord och fotbollsplan.

Sedan 2014 har vi på Hovhultsskolan fokuserat på vilken helhetsidé som ska genomsyra våra tre verksamheter förskoleklass, fritids och grundskola år 1-6.

Helhetsidén vi har arbetat fram är:

  • Höga förväntningar
  • Trygghet och studiero
  • Samarbete
  • Individuella utmaningar

Vårt arbete

Aktuellt

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Kontakt

Frånvaroanmälan
Telefon: Ring eller smsa till respektive årskurs telefonnummer
Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande. Glöm inte att tala om hur länge eleven blir hemma, eller ring på nytt varje morgon

Rektor
Marcus Uppström
Telefon 0522-69 66 20

Biträdande rektor
Annica Nilsson
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Personalrum
Telefon 0522-69 66 61

Adress:

Sångvägen 19, 451 71 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00