Källan - särskild undervisningsgrupp

Källan

Välkommen till Källan. Vi är en särskild undervisningsgrupp med fyra avdelningar. En avdelning för årskurserna 4 till 6 med sju elevplatser och två avdelningar för årskurserna 7 till 9 med sammanlagt 14 elevplatser. En avdelning som arbetar med ökad skolnärvaro med upp till sex elevplatser. Vidare finns en grupp som arbetar med alternativa undervisningsformer. 

Verksamheten på Källan är till för Uddevalla kommuns grundskolor.

Frånvaroanmälan och kontakt

Årskurs 4-6
Telefon 0522 - 69 72 42

Årskurs 7-9
Grupp 1
Telefon 0522- 69 72 24
Grupp 2
Telefon 0522-69 72 22

Ökad skolnärvaro/Alternativ undervisning

Telefon 0522-697219

Kontakt

Stefan Larsson, +46 522‑69 72 09

Enhetschef

stefan.c.larsson@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

45134 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00