Källan - särskild undervisningsgrupp

Källan

Välkommen till Källan. Vi är en särskild undervisningsgrupp med tre avdelningar. En avdelning för årskurserna 4-6 med åtta elevplatser och en avdelning för årskurserna 7-9 med tolv elevplatser. En avdelning som arbetar med ökad skolnärvaro med tio elevplatser. Vidare finns en grupp som arbetar med alternativa undervisningsformer. 

Verksamheten på Källan är till för Uddevalla kommuns grundskolor.

Kontakt och frånvaroanmälan

Årskurs 4-6
Telefon 0522 - 69 72 42

Årskurs 7-9
Telefon 0522- 69 72 24

Alternativ undervisning (AU)
Telefon 0522-69 72 22

Ökad skolnärvaro (ÖS)

Telefon 0522-69 72 19

Kontakt

Stefan Larsson, +46 522‑69 72 09

Enhetschef

stefan.c.larsson@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

45134 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00