Kontakta Hovhultsskolan

Frånvaroanmälan
Görs i första hand digitalt via Tieto Edu.
Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande.

Rektor
Karin Olsson
Telefon 0522-69 66 20

Biträdande rektor
Annica Nilsson
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Adress:

Sångvägen 19, 451 71 Uddevalla

Storfritids
Telefon 0522-69 66 63

Fritids Regnbågen
Telefon 0522-69 66 66

Fritids Ängen
Telefon 0522-69 66 65

Förskoleklass

Telefon 072-141 88 84

Årskurs 1

Telefon 072-141 88 85

Årskurs 2

Telefon 072-141 88 86

Årskurs 3

Telefon 072-141 88 80

Årskurs 4

Telefon 072-141 88 81

Årskurs 5

Telefon 072-141 88 82

Årskurs 6

Telefon 072-141 88 83

Vaktmästare Tomas Johansson

Telefon 0522-69 75 38

Elevhälsa

Kurator
Emma Lennholm
Telefon 0522-69 66 60

Skolsköterska
Camilla Andersson
Telefon 0522-69 66 69

Specialpedagog
Carina Nordberg
Telefon 0522-69 72 15

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00