Toggle navigation

Kontakta Hovhultsskolan

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro via Edlevo
Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande.

Rektor
Karin Olsson
Telefon 0522-69 66 20

Biträdande rektor
Maria Bälter
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Adress
Sångvägen 19, 451 71 Uddevalla

Arbetsrum Fritids
Telefon 0522-69 66 69

Fritids Björnarna
Telefon 0522-69 66 66

Fritids Lejonet
Telefon 0522-69 66 65

Förskoleklass

Telefon 072-141 88 83

Årskurs 1

Telefon 072-141 88 84

Årskurs 2

Telefon 072-141 88 85

Årskurs 3

Telefon 072-141 88 86

Årskurs 4

Telefon 072-141 88 80

Årskurs 5

Telefon 072-141 88 81

Årskurs 6

Telefon 072-141 88 82

Kök
Melania Ramirez
Telefon 0522- 69 76 82

Vaktmästare Tomas Johansson
Telefon 0522-69 75 38

Elevhälsa

Kurator
Maria Asp
Telefon 0522-69 66 60

Skolsköterska
Camilla Andersson
Telefon 0522-69 66 69

Specialpedagog
Carina Nordberg
Telefon 0522-69 72 15