Kontakta Hovhultsskolan

Frånvaroanmälan
Telefon: Ring eller smsa till respektive årskurs telefonnummer
Sjukanmälan ska göras innan skolstart den dag eleven kommer att vara frånvarande. Glöm inte att tala om hur länge eleven blir hemma, eller ring på nytt varje morgon

Rektor
Marcus Uppström
Telefon 0522-69 66 20

Biträdande rektor
Annica Nilsson
Telefon 0522-69 61 54

Administratör
Ulrika Hasse
Telefon 0522-69 71 41

Personalrum
Telefon 0522-69 66 61

Adress:

Sångvägen 19, 451 71 Uddevalla

Storfritids
Telefon 0522-69 66 63

Fritids Regnbågen
Telefon 0522-69 66 66

Fritids Ängen
Telefon 0522-69 66 65

Förskoleklass

Telefon 072-141 88 86

Årskurs 1

Telefeon 072-141 88 80

Årskurs 2

Telefon 072-141 88 81

Årskurs 3

Telefon 072-141 88 82

Årskurs 4

Telefon 072-141 88 83

Årskurs 5

Telefon 072-141 88 84

Årskurs 6

Telefon 072-141 88 85

Vaktmästare Tomas Johansson

Telefon 0522-69 75 38

Elevhälsa

Kurator
Eva Svernling
Telefon 0522-69 66 60

Skolsköterska
Camilla Andersson
Telefon 0522-69 66 69

Specialpedagog
Carina Nordberg
Telefon 0522-69 72 15

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00