Fastighet

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom fastighetsbranschen. Hälsoskydd och brandskydd är två viktiga områden att ha koll på och när det gäller olika byggnadsåtgärder krävs generellt ett eller flera tillstånd från samhällsbyggnad.

Regler och tillstånd från kommunen

Dricksvatten

Vatten och avlopp

Brandsäkerhet

Bygglov

Skyltlov

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Lägenhetsregister


Lästips

Avfallshantering

Ansluta till bredbandsnätet

Köldmedier

Värmepumpar

Oljecisterner

PCB i byggnader

Radon

Buller

Rökfria miljöer

Skadedjur

Energi

Hälsoskydd i bostadsfastigheter