Toggle navigation

Dalabergs förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande, för barn och vuxna, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Alla barn som deltar i vår verksamhet skall känna sig respekterade, dugliga, bekräftade och som lärande individer.

Telefon till förskolan

Ugglan telefon 0522-69 83 59, 073-917 56 87

Båten telefon 0522-69 83 60, 073-917 56 88

Sjöstjärnan telefon 0522-69 83 61, 073-917 56 89

Räven telefon 0522-69 83 62, 073-917 56 90

Köket telefon 0522-69 83 63

Kontakt

Johanna Almqvist-Uddén, +46 522‑69 66 16

Rektor

johanna.almqvist-udden@uddevalla.se

Myråsvägen 13

451 73 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00