Dalabergs förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande, för barn och vuxna, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Alla barn som deltar i vår verksamhet skall känna sig respekterade, dugliga, bekräftade och som lärande individer.

Telefon till förskolan

Humlan telefon 0522-69 83 64, 073-917 56 97

Fjärilen telefon 0522-69 83 65, 073-917 56 98

Köket telefon 0822-69 83 81

Kontakt

Myråsvägen 13
451 73 Uddevalla

Förslag på sidor