Toggle navigation

Blekets förskola

Blekets förskola

Blekets förskola ligger i ett naturskönt område i kanten av berget Karlsruhe. Förskolan består av två naturförskolegrupper.

På Blekets förskola erbjuder vi barnen en miljö som utmanar och lockar till aktivitet och lek. Med hjälp av lek lär sig barnen matematiska, språkliga och naturvetenskapliga begrepp. I leken bearbetar de sina erfarenheter och utvecklar sina sociala förmågor. För oss är det viktigt att atmosfären i barngruppen är varm och tillåtande och inbjuder till samspel. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå demokrati och få en förståelse för alla människors lika värde. Vår värdegrund baseras på FNs konvention om barnets rättigheter (1989) och Läroplanen för förskolan (Lpfö18). För oss på Blekets förskola är det viktigt att alla barn ges förutsättningar till inflytande och delaktighet. När verksamheten planeras utgår vi därför från barnens intressen, kompetenser och tidigare erfarenheter.

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att göra barnen medvetna om naturens betydelse, och lära dem att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Avdelningarna med naturinriktning bedriver största delen av sin verksamhet utomhus.

 

Byggnation pågår på Blekets nya förskola som blir en stor och fin tegelbyggnad

Ny förskola på Bleket

Just nu byggs Blekets nya förskola på Helenedalsvägen. Den nya förskolan har plats för sex avdelningar fördelat på två plan. Förskolan kommer att ha ändamålsenliga lokaler och erbjuder barnen och personalen en inspirerande och flexibel lärmiljö som kan anpassas efter just deras undervisning och intressen. Ett tillagningskök och en rymlig ateljé är bara några av de möjligheter som den nya förskolelokalen erbjuder.

I och med flytten får vi närhet till ytterligare en skog med fina skogsmiljöer och stigar att upptäcka. Vår nya gård kommer att bli lekfull och spännande och bjuda på härliga lekfulla miljöer för både yngre och äldre barn.

Alla barn och personal som tillhör Blekets naturförskola idag kommer att få flytta med till den nya förskolan. Den står klar hösten 2022, men verksamheten flyttar in först i januari 2023.

Telefon

Vargen telefon 0522-69 66 74

Vargungarna telefon 0522-69 71 04

Köket telefon 0522 - 69 83 78

Kontakt

Vargstigen 3
451 54 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00