Förskolan Kreatören

Förskolan Kreatören

Förskolan Kreatören startades upp 2015 i helt nybyggda lokaler och ligger i Rotviksbro, cirka 15 kilometer väster om Uddevalla.

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Vår förskola präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Varje individ får möjlighet att ”blomma” utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt. Verksamheten vilar också på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår värdegrund baseras på förskolans läroplan (Lpfö18). Vi har en barnsyn och kunskapssyn som skapar trygghet, inspiration, delaktighet och lärande.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet med inspiration från Reggio Emiliafilosofin. Våra värdeord är jämställdhet, utmaning och delaktighet.

I måltidspedagogiken får barnen möjlighet att utforska med alla sina sinnen och utveckla tillit till sin egen förmåga under olika aktiviteter samt i vår buffé.

Förskolebussen till förskolan Kreatören

Från och med höstterminen 2024 flyttar en av kommunens två förskolebussar till förskolan Kreatören i Rotviksbro.

Läs mer om förskolebussarna

Telefon barngrupper

Nyfiken Telefon 0522-69 53 81, 0721-456268
Frågvis Telefon 0522-69 53 82, 0721-456269
Påhittig Telefon 0522-695381, 0721-456268
Upptäckaren Telefon 0522-69 53 82, 0721-456269
Utforskaren Telefon 0522-69 53 83, 0721-456270
Uppfinnaren Telefon 0522-69 53 84, 0721-456271
Nyskaparen Telefon 0522-69 53 85, 0721-456272
Utmanaren Telefon 0522-69 53 86, 0721-456273
Kök Telefon 0522-69 53 88

Kontakt

Högås Torp 118
451 96 Uddevalla

Förslag på sidor