Toggle navigation

Förskolan Kreatören

Förskolan Kreatören

Förskolan Kreatören startades upp 2015 i helt nybyggda lokaler, ligger i Rotviksbro, ca 15 kilometer väster om Uddevalla.

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Vår förskola präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Verksamheten vilar också på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskolan Kreatören är en förskola där lärande och utveckling står i centrum och som håller sig uppdaterad på forskning kring utvecklings- och framtidsfrågor. Varje individ får möjlighet att ”blomma” utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt.

Vår värdegrund baseras på förskolans läroplan (Lpfö98/16). Vi har en barnsyn och kunskapssyn som skapar trygghet, inspiration, delaktighet och lärande.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet med inspiration från Reggio Emiliafilosofin. Vårt fokus är jämställdhet, utmaning och delaktighet som är våra värdeord.

I måltidspedagogiken får barnen möjlighet att utforska med alla sina sinnen och utveckla en tillit till sin egen förmåga under olika aktiviteter samt i vår buffé.

Barngrupper

Nyfiken Telefon 0522-69 53 81, 0721-456268
Påhittig Telefon 0522-69 53 81, 0721-456268
Frågvis Telefon 0522-69 53 82, 0721-456269
Upptäckaren Telefon 0522-69 53 82, 0721-456269
Utforskaren Telefon 0522-69 53 83, 0721-456270
Uppfinnaren Telefon 0522-69 53 84, 0721-456271
Nyskaparen Telefon 0522-69 53 85, 0721-456272
Utmanaren Telefon 0522-69 53 86, 0721-456273
Inspiratören Telefon 0522-69 53 87
Äventyraren Telefon 0522-69 53 87
Kök Telefon 0522-69 53 88
E-post forskolankreatoren@uddevalla.se

Kontakt

Rita Svensson, +46 522‑69 70 09

Förskolechef

rita.svensson@uddevalla.se

Högås Torp 118

451 96 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00