Karlsbergs förskola

Förskolan Kreatören

Efter vårterminen 2024 kommer Karlsbergs förskola att utrymmas och stängas eftersom lokalerna ska renoveras under hösten.

Karlsbergs förskola är centralt belägen med närhet till stadskärnan och vackra naturområden.

Förskolan har plats för cirka 40 barn fördelat på två hemvister där barnen leker och lär tillsammans med barn i åldersindelade barngrupper. På Myran går våra yngsta barn cirka 1-3 år. På Humlan går våra äldre barn cirka 3-6 år.

På Karlsbergs förskola vill vi ge förutsättning för möten över åldersgränserna, så barnen kan leka och lära tillsammans. Alla barn ska bli bekräftade och utmanade utifrån sina förutsättningar. Vi strävar därför att, i så stor utsträckning som möjligt, undervisa i mindre barngrupper.

Kontakta oss på telefon

  • Myran telefon 0522-69 78 89
  • Humlan telefon 0522-69 71 76

Kontakt

Fredsgatan 7
451 52 Uddevalla

Förslag på sidor