Skogslyckans förskola

Förskolan ligger nära Skogslyckans centrum. Vi har en härlig gård och närhet till skog och natur.

Vi lägger stort fokus på att skapa en trygg och glädjerik atmosfär där barnen vill, vågar och kan utvecklas i sin egen takt och tillsammans. Vi ser barnens och de vuxnas olikheter som en tillgång. Vår intention är att barnen ska lämna förskolan med ett gott självförtroende och med många nya kunskaper och erfarenheter. 

Med barnen skapar vi en lärorik och stimulerande miljö, både ute och inne, med material som inbjuder till lek, nyfikenhet, utforskande och lärande.

Språket är en viktig del i ett barns utveckling, då det är en förutsättning för att kunna delta i lek och aktivitet. På Skogslyckans förskola arbetar vi medvetet med barns språkutveckling. Vi använder bland annat tecken som stöd (TAKK), sånger, ramsor, böcker, lekar och dramatiseringar. Vi har även stöd av modersmålslärare.  

Telefonnummer

Krabban: telefon 0522 - 69 71 13, 070-161 28 11

Ekan: telefon 0522 - 69 71 45, 070-165 61 88

Måsen: telefon 0522 - 69 71 46, 070-165 85 26

Snäckan: telefon 0522 - 69 71 09, 070-785 34 55

Räkan: telefon 0522 - 69 71 47, 070-165 44 69

Musslan: telefon 0522 - 69 71 00, 070-084 12 63

Jollen: telefon 0522-69 83 58, 070-165 61 76

Köket: telefon 0522-69 71 08

Kontakt

Rebecca Westin Fredriksson, rektor

+46 522‑69 51 95

rebecca.vestin-fredriksson@uddevalla.se

Bidevindsvägen 15
451 60 Uddevalla

Förslag på sidor