Toggle navigation

Skogslyckans förskola

Förskolan ligger nära Skogslyckans centrum och har närhet till härlig skog och natur.

Vi skapar en lärorik och stimulerande miljö med material som inbjuder till nyfikenhet, forskande och lärande. Förskolan har flera stora gårdar som inspirerar till lek, utforskande och lärande som ger oss möjlighet att variera våra utevistelser.

Språket är en viktig del i ett barns utveckling. Vårt mål är att arbeta språkutvecklande under hela dagen främst genom samtal med barnen där det är viktigt att "måla språket". Vi använder bland annat tecken som stöd, sånger, ramsor, lekar och dramatiseringar. Dagligen läser vi böcker för barnen. Flera av våra barn är flerspråkiga och vi har ett nära samarbete med modersmålslärare.

 

Telefonnummer

Krabban: telefon 0522 - 69 71 13, 070-161 28 11

Ekan: telefon 0522 - 69 71 45, 070-165 61 88

Måsen: telefon 0522 - 69 71 46, 070-165 85 26

Snäckan: telefon 0522 - 69 71 09, 070-785 34 55

Räkan: telefon 0522 - 69 71 47, 070-165 44 69

Musslan: telefon 0522 - 69 71 00, 070-084 12 63

Jollen: telefon 0522-69 83 58, 070-165 61 76

Makrillen: telefon 69 51 90, 072-141 87 10

Sillen: telefon 69 51 91, 072-141 87 11

Köket: telefon 0522-69 71 08

Kontakt

Katarina Eklöf, +46 522‑69 66 07

Förskolechef

katarina.eklof@uddevalla.se

Västanvindsvägen 3

451 60 Uddevalla 

Rebecca Westin Fredriksson, +46 522‑69 51 95

Förskolechef bitr.

rebecca.vestin-fredriksson@uddevalla.se

Västanvindsvägen 3

451 60 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00