Hovhults förskola

Förskolan Kreatören

Hovhults förskola är en mångkulturell och flerspråkig förskola med ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolan är en social och kulturell mötesplats. Förskolan ligger i norra delen av Uddevalla på en fin naturtomt som inbjuder till all sorts lek.

I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Förskolans målsättning är att barnen skall känna sig trygga samt utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barns inflytande och delaktighet är viktig. Vi utgår ifrån barnens intressen och kompetenser samt tidigare erfarenheter när verksamheten planeras. Vi strävar efter att göra barnen uppmärksamma på sin egen förmåga samt sitt eget och andras lärande.

Förskolebussen på Hovhults förskola rullar till Kreatören

Till hösten 2024 flyttar en av kommunens två förskolebussar från Hovhults förskola till förskolan Kreatören i Rotviksbro. Tack till alla barn och pedagoger på Hovhults förskola som gjort bussens verksamhet och undervisning så lyckad!

Barngrupper

Nyfiken telefon 070-165 75 05
Påhittig telefon 070-165 75 06
Upptäckarna telefon 072-085 41 90
Kök telefon 0522 - 69 83 86

Kontakt

Visvägen 1
451 71 Uddevalla

Förslag på sidor