Toggle navigation

Hovhults förskola

Förskolan Kreatören

Hovhults förskola är en mångkulturell och flerspråkig förskola med ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolan är en social och kulturell mötesplats. Förskolan ligger i norra delen av Uddevalla på en fin naturtomt som inbjuder till all sorts lek.

I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Förskolans målsättning är att barnen skall känna sig trygga samt utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barns inflytande och delaktighet är viktig. Vi utgår ifrån barnens intressen och kompetenser samt tidigare erfarenheter när verksamheten planeras. Vi strävar efter att göra barnen uppmärksamma på sin egen förmåga samt sitt eget och andras lärande.

Barngrupper

Smultronet telefon 0522 - 69 83 82

Hallonet telefon 0522 - 69 83 83

Blåbäret telefon 0522 - 69 83 85

Jordgubben telefon 0522 - 69 83 84

Kök telefon 0522 - 69 83 86

Kontakt

Petter Jonsson, +46 522‑69 58 31

Förskolechef

petter.jonsson@uddevalla.se

Visvägen 1

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00