Hovhults förskola

Förskolan Kreatören

Hovhults förskola är en mångkulturell och flerspråkig förskola med ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolan är en social och kulturell mötesplats. Förskolan ligger i norra delen av Uddevalla på en fin naturtomt som inbjuder till all sorts lek.

I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Förskolans målsättning är att barnen skall känna sig trygga samt utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barns inflytande och delaktighet är viktig. Vi utgår ifrån barnens intressen och kompetenser samt tidigare erfarenheter när verksamheten planeras. Vi strävar efter att göra barnen uppmärksamma på sin egen förmåga samt sitt eget och andras lärande.

Förskolebuss på Hovhults förskola

Två gula bussar med plats för sammanlagt 40 barn rullar just nu i kommunen, En av dessa utgår från Hovhults förskola, den andra från Hälle förskola i Ljungskile. Bussgrupperna besöker varandras områden, men har även möjligheter att lära känna många andra delar i kommunen. Verksamheten utgår från utomhuspedagogik och hållbart lärande.

Läs mer om förskolebussarna

Barngrupper

Smultronet telefon 0522 - 69 83 82, 070-165 75 03
Upptäckarna telefon 0522 - 69 72 66, 072-085 41 90
Hallonet telefon 0522 - 69 83 83, 070 -165 75 04
Blåbäret telefon 0522 - 69 83 85, 070-165 75 06
Jordgubben telefon 0522 - 69 83 84, 070-165 75 05
Kök telefon 0522 - 69 83 86

Kontakt

Visvägen 1
451 71 Uddevalla

Förslag på sidor