Äsperöds förskola

Äsperöds förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Äsperöds förskola ligger i de östra delarna av Uddevalla. Vår verksamhet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån förskolans läroplans (lpfö18) intentioner. Verksamheten skall utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Förskolan har en stor tilltro till barnens förmågor.

Äsperöds förskola arbetar medvetet med miljöfrågor och vill tidigt väcka barnens intresse och engagemang för ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle innefattar även respekt och tolerans för varandra. Detta värdegrundstänk genomsyrar vår verksamhet. Förskolan arbetar systematiskt inom området, vilket genererat att vi är Grön Flagg-certifierade. De äldsta barnen erbjuds även att delta i Mulleverksamheten.

Äsperöds förskola har tillfälliga lokaler

Från och med våren 2023 är Äsperöds förskola i lokaler på Äsperödshemmet. Verksamheten kommer att drivas där under cirka två och ett halvt år. Under tiden kommer den tidigare förskolebyggnaden att rivas och byggas upp på nytt. När den nya förskolan står klar kommer den att rymma sex avdelningar i två våningar.

 

Barngrupper

Yngre-grupp: Linden
Telefon 072-144 89 85

Yngre-grupp: Lönnen
Telefon 073-94 44 617

Yngre-grupp: Pilen
Telefon 073-94 44 618

Äldre-grupp: Björken
Telefon 073-94 44 619

Äldre-grupp: Aspen
Telefon 072-590 53 59

Äldre-grupp: Eken
Telefon 073-94 44 620

Kontakt

Äsperödsvägen 1

451 34 uddevalla

Förslag på sidor