Äsperöds förskola

Äsperöds förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Äsperöds förskola ligger i de östra delarna av Uddevalla. Vår verksamhet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån förskolans läroplans (lpfö18) intentioner. Verksamheten skall utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Förskolan har en stor tilltro till barnens förmågor.

Äsperöds förskola arbetar medvetet med miljöfrågor och vill tidigt väcka barnens intresse och engagemang för ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle innefattar även respekt och tolerans för varandra. Detta värdegrundstänk genomsyrar vår verksamhet. Förskolan arbetar systematiskt inom området, vilket genererat att vi är Grön Flagg-certifierade. De äldsta barnen erbjuds även att delta i Mulleverksamheten.

Barngrupper

Nasse

Telefonnummer 0522-695360, 073-94 44 617

Nalle-Puh

Telefonnummer 0522-695362, 073-94 44 619

Mamma Mu

Telefonnummer 0522-695361, 073-94 44 618

Snobben

Telefonnummer0522-695363, 073-94 44 620

Kontakt

Äsperödsvägen 3

451 34 uddevalla

Förslag på sidor