Toggle navigation
Äsperöds förskola

Äsperöds förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Äsperöds förskola ligger i de östra delarna av Uddevalla. Vår verksamhet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån förskolans läroplans (lpfö18) intentioner. Verksamheten skall utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Förskolan har en stor tilltro till barnens förmågor.

Äsperöds förskola arbetar medvetet med miljöfrågor och vill tidigt väcka barnens intresse och engagemang för ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle innefattar även respekt och tolerans för varandra. Detta värdegrundstänk genomsyrar vår verksamhet. Förskolan arbetar systematiskt inom området, vilket genererat att vi är Grön Flagg-certifierade. De äldsta barnen erbjuds även att delta i Mulleverksamheten.

Barngrupper

Yngreflygeln 
Röd, Grön och Blå
0522-69 53 60, 073-944 46 17 eller 0522-69 53 61,  073-944 46 18

Äldreflygeln
Snobben och Nalle Puh
0522-69 53 62, 073-944 46 19 eller 0522-69 53 63, 073-944 46 20

Kontakt

Nina Nordström, +46 522‑69 75 34

Rektor

nina.nordstrom@uddevalla.se

Äsperödsvägen

451 34 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00