Toggle navigation

Skansens förskola

Skansens förskola

Skansens förskola är belägen i centrala Uddevalla.

Vår verksamhetsidé: Leken är en förutsättning för att kunna lära! ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande” (Lpfö 98/16). Det innebär att leken har en central plats i vår verksamhet! Vi vill ge ett lustfyllt lärande genom att:

  • Skapa situationer där lärandet utvecklas
  • Bemöta barnets tankar och värderingar
  • Fånga upp barns vetgirighet
  • Förstå barns olika behov

Barngrupper

Yngre-teamet:
Bojen: 0522 - 69 61 27
Ekan:
0522 - 69 71 23
Jollen: 0522 - 69 61 59

Äldre-teamet:
Ankaret: 0522 - 69 71 49
Rodret: 0522 - 69 71 30
Kajutan: 0522 - 69 71 93

Köket: 0522- 69 71 44

Kontakt

Sara Ek, +46 522‑69 58 30

Förskolechef

sara.ek@uddevalla.se

Skansens förskola Karl gustavsgatan 5

45150 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00