Söndagsvägens förskola

Söndagsvägens förskola ligger på Kurveröd och har 6 avdelningar och tillagningskök. Förskolan är uppdelad i tre hemvister; 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år.

Vi lägger fokus på en lugn och trygg arbetsmiljö för barnen som ger goda förutsättningar för arbetsro. Vi anpassar miljön utifrån barnens intressen och behov. Alldeles intill finns möjlighet att besöka skog och få sköna naturupplevelser. Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande för barn och vuxna, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Vi arbetar i temagrupper utifrån läroplanen och utvecklar lekmiljöerna både inne och ute.

 

Kontakta förskolan

Solstrålen och Regndroppen (röd entré) : 0720-85 41 44

Iskristallen och Stjärnfallet (grön entré): 0720-85 41 45

Månskenet och Blixtskenet (orange/blå entré): 0720-85 41 46

Utemobil: 0720-85 41 47

Kontakt

Söndagsvägen 3
451 63 Uddevalla

Förslag på sidor