Toggle navigation

Söndagsvägens förskola

Kommunen har byggt en ny förskola i området Kurveröd med 6 avdelningar och tillagningskök. Förskolan öppnade för verksamhet i januari 2020.

Förskolan är uppdelad i tre hemvister; 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år.

Vi lägger fokus på en lugn och trygg arbetsmiljö för barnen som ger goda förutsättningar för arbetsro. Vi anpassar miljön utifrån barnens intressen och behov. Alldeles intill finns möjlighet att besöka skog och få sköna naturupplevelser. Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande för barn och vuxna, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Vi arbetar i temagrupper utifrån läroplanen och utvecklar lekmiljöerna både inne och ute.

Kontakta förskolan

Röd entré: 0720-85 41 44

Grön entré: 0720-85 41 45

Orange entré: 0720-85 41 46

Utemobil: 0720-85 41 47

Kontakt

Söndagsvägen 3
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00