Lane-Ryrs förskola

Lane-Ryrs förskola

Vår förskola ligger i Lane-Ryrs kyrkby öster om Uddevalla. Förskolan ligger i gemensamma lokaler med Lane-Ryrs skola och har nära till naturen.

Vi arbetar ständigt med alla mål i vår läroplan, men har varje termin ett eller flera prioriterade mål. Det är väldigt viktigt för oss att alla på förskolan trivs och känner sig trygga, därför jobbar vi aktivt med vår likabehandlingsplan.

Förskolebuss

Från hösten 2023 kommer Lane-Ryrs förskola att utökas med en av förskolebussarna. En förskolebuss är en mobil förskoleavdelning. Bussarna är specialbyggda och har all utrustning som behövs för att bedriva förskoleverksamhet, som exempelvis möjlighet till undervisning och vila. Bussen har också leksaker, matplatser, toalett och skötbord.

Läs om förskolebussarna

Barngrupper

Lilla Röda telefon 0522-69 53 57

Gula telefon 0522-69 53 58

Blåa telefon 0522-69 53 59

Köket telefon 0522-69 53 16

Kontakt

Kyrkebyn
451 93 Uddevalla

Förslag på sidor