Toggle navigation

Lane-Ryrs förskola

Lane-Ryrs förskola

Vår förskola ligger i Lane-Ryrs kyrkby öster om Uddevalla. Förskolan ligger i gemensamma lokaler med Lane-Ryrs skola och har nära till naturen.

Vi arbetar ständigt med alla mål i vår läroplan, men har varje termin ett eller flera prioriterade mål. Det är väldigt viktigt för oss att alla på förskolan trivs och känner sig trygga, därför jobbar vi aktivt med vår likabehandlingsplan.

Barngrupper

Lilla Röda telefon 0522-69 53 57

Gula telefon 0522-69 53 58

Blåa telefon 0522-69 53 59

Köket telefon 0522-69 53 16

Kontakt

Petter Jonsson, +46 522‑69 58 31

Rektor

petter.jonsson@uddevalla.se

Kyrkebyn

451 93 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00