Hogstorps förskola

Vår förskola heter Stjärnan och ligger på Framvägen i Hogstorp. Vi erbjuder barnen en inspirerande inne- och utemiljö för lek och lärande. Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat.

Kontakta förskolan

Telefon till förskolan 0522-69 56 25, 0721-46 25 63

Telefon till köket 0522-69 56 01

Kontakt

Framvägen 8

451 94 Uddevalla

Förslag på sidor