Jakobsbergs förskola

Jakobsbergs förskola

Jakobsbergs förskola ligger belägen längs den natursköna Lelångenbanan. Förskolan har två grupper, Trollet och Trollungarna.

På Trollet leker och lär barn i åldrarna 3-6 år, på Trollungarna barn i åldrarna 1-3 år.

På Jakobsbergs förskola vill vi se att yngre och äldre barn kan fungera tillsammans och lära av varandra. Alla ska bli bekräftade och utmanade efter sina förutsättningar. Vi väljer därför att i så stor utsträckning som möjligt arbeta i mindre grupper.

Vi arbetar också med tecken som stöd. Forskning visar att tecken som stöd bland annat bidrar till minskad frustration, en snabbare språkutveckling, bättre minne och ordförståelse, ökad respekt för de yngre barnen, tydligare samspelsförmåga med mera.

Kontakta oss på telefon

Trollet: 0522-69 66 80

Trollungarna: 0522-69 66 81

Köket telefon 0522-69 56 02

Kontakt

Johanna Almqvist-Uddén, rektor

+46 522‑69 66 16

johanna.almqvist-udden@uddevalla.se

Blekevägen 31
451 54 Uddevalla

Förslag på sidor