Bokenäs förskola

Bokenäs förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Bokenäs förskola ligger centralt i Bokenäs med närhet till skog och äng. Sommaren 2022 renoverades förskolan och byggdes till. Förskolan har fått en liten restaurang, ateljéutrymmet har ökat och lokalerna har blivit luftigare och ljusare, bland annat entréerna. Förskolan har även fått större uteplatser med både sol och skugga.

Vår förskola präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Verksamheten vilar också på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Bokenäs förskola är en förskola där lärande och utveckling står i centrum och som håller sig uppdaterad på forskning kring utvecklings- och framtidsfrågor. Varje individ får möjlighet att ”blomma” utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt.

Vår värdegrund baseras på förskolans läroplan (Lpfö18). Vi har en barnsyn och kunskapssyn som skapar trygghet, inspiration, delaktighet och lärande.Vi arbetar utifrån våra värdeord jämställdhet, utmaning och delaktighet. 

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet med inspiration från Reggio Emiliafilosofin med fokus på måltidspedagogik. I måltidspedagogiken får barnen möjlighet att utforska med alla sina sinnen och utveckla en tillit till sin egen förmåga under olika aktiviteter och i vår buffé. Följ länken för att läsa om vårt arbete med måltidspedagogik.

Barngrupperna Fjärilen och Blomman

Telefon: 0522-69 64 70, 070-161 28 64

Kontakt

Bön 207

451 97 Uddevalla

Förslag på sidor