Toggle navigation

Hönsebergets förskola

Hönsebergets förskola

Hönsebergets förskola
flyttar tillfälligt till annan lokal

Under höstterminen 2020 kommer barn och personal på Hönsebergets förskola att flytta till lokaler i före detta Karlsbergs förskola på Fredsgatan 7.

Anledningen till flytten är att Trafikverket ska bygga ut och höja den befintliga perrongen på Östra station under hösten. Arbetet kommer att pågå under vecka 38–42 och under byggtiden kan inte förskolan bedriva verksamhet i sina lokaler.

Hönsebergets förskola kommer att stänga fredag 2020-07-03 och öppnar på Karlsberg måndag 2020-08-03. Under tiden kommer Hönsebergets förskola genomgå viss renovering. Verksamheten är tillbaka på Hönseberget 2021-01-07

Kontakta oss på telefon 0522-69 71 82
Telefon till köket 0522-69 64 20

Kontakt

Nina Hejdengård, +46 522‑69 75 34

Rektor

nina.hejdengard@uddevalla.se

Kämpegatan 47

451 32 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00