Toggle navigation

Om Lane-Ryrs förskola

Dörr med välkommen

Vårt främsta mål är att ditt barn ska känna sig tryggt och att vår pedagogiska verksamhet ska fungera som ett komplement till hemmet. Med denna information vill vi presentera vår förskola.

Organisation

Lane Ryrs Förskola har en småbarnsdel som vi kallar Lilla Röda, två mellandelar som vi kallar Gula och Blåa och en del för de största som vi kallar Gröna delen.

Våra lokaler och vår omgivning

Minst en gång per dag är vi ute i vår stora fina trädgård/förskolegård och vi planerar också att regelbundet vara i skogen som ligger alldeles om knuten.

Innemiljön planerar vi utifrån barnens intressen och förändras i takt med barnens utveckling för att möta och utmana varje barns lust att lära och leka.

Köket

Maten lagas i skolköket och Nina serverar frukost lunch och mellanmål till oss på förskolan.

Kontakt

Petter Jonsson, +46 522‑69 58 31

Rektor

petter.jonsson@uddevalla.se

Kyrkebyn

451 93 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00