Vision, mål och pedagogik på Ljungs- Hälle förskola

barn som målar

Vår vision och vårt arbetssätt

Vi vill i samverkan med hemmet ge varje barn trygghet, omsorg samt fostran i ett lustfyllt och livslångt lärande ....

I samspel med föräldrar och barn vill vi att alla barns vistelse hos oss skall vara rolig, inspirerande och innehållsrik så att alla barn kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, utifrån sina olika förutsättningar och behov. Barnen skall få möjlighet att utveckla sin kreativitet och känna sig viktiga i barngruppen.

Alla barn skall få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och känna sig betydelsefulla, få lagom stora utmaningar samt möjlighet att ta eget ansvar i uppgifter de kan klara av. Vi vill stärka barnens självkänsla, så att de kan känna att de duger precis som de är.

Vi arbetar mycket med individ- och grupptrygghet. Vårt motto är -Jag är jag, och jag duger! Olika är ok! Vi vill ta vara på barnens kompetens och naturliga nyfikenhet att upptäcka

I våra prioriterade mål, teman och projekt väver vi in läroplans mål som, social kompetens/värdegrund, lek, språk/kommunikation, naturkunskap/teknik, matematik, hälsa/rörelse, skapande, helhet/allsidighet.

Vi vill ta vara på barnens kompetens och naturliga nyfikenhet att upptäcka omvärlden och hitta sin plats bland kompisar. Vi vill stärka barnens självkänsla, så att de känner att de duger precis som de är!

Vi vet emellertid att den största utvecklingen hos barnen sker med hjälp av leken. Därför måste vi låta barnen få tid, plats och stöd till detta.

Förslag på sidor