Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Introduktion

ntroduktionen syftar till att både barn och vårdnadshavare ska få möjlighet att bli trygga med förskolan. För barnet innebär detta att få möjlighet att börja lära känna pedagoger och andra barn samt i sin egen takt få bli nyfiken på verksamheten. Ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och i hur en dag på förskolan kan se ut.

Introduktionen brukar pågå 2 veckor. Barn har olika behov och ibland kan introduktionen därför ta längre tid eller avslutas tidigare. Vår utgångspunkt på förskolan är alltid att vi ska vara lyhörda för varje enskilt barns behov. Som vårdnadshavare är det bra att avsätta två veckor, även om det senare visar sig ta kortare tid för barnet att vänja sig vid förskolan

Mer information om introduktionen

Föräldrasamverkan

Vi har daglig kontakt med föräldrarna när de lämnar och hämtar sitt/sina barn. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Vi håller föräldramöte för alla nya föräldrar.

En dag på förskolan

6-7.30
Välkomna till Hjärtat, där vi öppnar varje dag.

7.30-8.15
Serveras frukost för alla bar i matsalen.

11-12
Serveras lunch i matsalen för Hjärtat och Lövet. Kotten äter lunch på hemvisten.

14-15
Serveras mellanmål i matsalen för Hjärtat och Lövet. Kotten äter mellanmål på hemvisten.

16.30
Slår vi ihop grupperna på Hjärtat.

Förslag på sidor