Toggle navigation

Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Här hittar du mer information om vår e-tjänst

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter och du hanterar ditt barns omsorgsschema.

Mer information om Vklass

Introduktion

ntroduktionen syftar till att både barn och vårdnadshavare ska få möjlighet att bli trygga med förskolan. För barnet innebär detta att få möjlighet att börja lära känna pedagoger och andra barn samt i sin egen takt få bli nyfiken på verksamheten. Ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och i hur en dag på förskolan kan se ut.

Introduktionen brukar pågå 2 veckor. Barn har olika behov och ibland kan introduktionen därför ta längre tid eller avslutas tidigare. Vår utgångspunkt på förskolan är alltid att vi ska vara lyhörda för varje enskilt barns behov. Som vårdnadshavare är det bra att avsätta två veckor, även om det senare visar sig ta kortare tid för barnet att vänja sig vid förskolan

Tider och rutiner

06:00 - Förskolan öppnar på avdelningen Vargungarna

08:00 - Frukost                     

Utevistelse, lek och/eller planerade aktiviteter

11:30 - Lunch  

Vila, sagostund eller samling
Utevistelse, lek och/eller planerade aktiviteter

14:30 - Mellanmål                     

Fri lek inomhus eller utomhus

17:30 - Förskolan stänger

Föräldrasamverkan

Vi har daglig kontakt med föräldrarna när de lämnar och hämtar sitt/sina barn. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Vi håller föräldramöte för alla nya föräldrar.

Kontakt

Rose-Marie Kinnander Johannisson, +46 522‑69 51 89

Rektor

rose-marie.kinnanderjohannisson@uddevalla.se

Vargstigen 2

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00